Chemie studeren, iets voor jou?

Tijdens de opleiding bereiden we je voor op je heldenrol als chemicus. Je gaat zelf aan de slag, bijvoorbeeld met je bachelorproef waarvoor je deel uitmaakt van een bestaand onderzoeksteam. Je krijgt de kans om innovatieve pistes te onderzoeken die nog niemand anders bekeken heeft. Zo werd onder andere al een drugshandschoen ontwikkeld. Via vingertopsensoren kan de handschoen cocaïne opsporen.

De exacte wetenschappen

Als toekomstige chemicus heb je natuurlijk interesse en aanleg voor chemie, maar ook voor andere exacte wetenschappen. Een behoorlijk wiskundig en wetenschappelijk inzicht is belangrijk. Met andere woorden: begrijpen wat je doet, studeren met inzicht. Deze vakken vereisen echter geen directe voorkennis. We starten vanaf nul en herhalen de meeste leerstof uit het secundair onderwijs, weliswaar aan een hoger tempo.

Oud-student Ramses:

"Chemie aan UAntwerpen gaat veel verder dan boekenwijsheid."

​Zowel kennen als toepassen

Feitenkennis is belangrijk, maar omdat het vooral gaat om begrijpen en toepassen, is logisch en abstract kunnen redeneren en verbanden kunnen leggen van minstens even groot belang.

Praktisch en precies 

Een zekere handigheid en nauwkeurigheid komen ook van pas, zeker bij het labowerk. Je zult immers flink wat uren van je opleiding doorbrengen in een labo. Naast het nodige denkwerk staat er met andere woorden ook een stevige portie doewerk op het programma.