Side header image

Bachelor in de politieke wetenschappen

Bachelor in de politieke wetenschappen
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

Vormende en verbredende opleidingsonderdelen (39 studiepunten)

Inleiding tot de Filosofie6sp2e sem.
Opdebeeck, Hendrik
Inleiding tot de Algemene Economie6sp1e+2e sem
Vanhaecht, Eve
Sociale en politieke Geschiedenis6sp2e sem.
Greefs, Hilde
Inleiding tot de Communicatiewetenschap6sp1e sem.
Panis, Koen
Inleiding tot de Politicologie6sp1e sem.
Walgrave, Stefaan
Inleiding tot de Sociologie6sp1e sem.
Weyns, Walter
Inleiding tot het recht3sp1e sem.
Janvier, Ria
 

Methoden (15 studiepunten)

Kwantitatieve Onderzoeksmethoden6sp2e sem.
Mortelmans, Dimitri
Neels, Karel
Statistiek I6sp1e+2e sem
Thijssen, Peter
Inleiding wetenschappelijk werk3sp1e sem.
Mortelmans, Dimitri
 

Richtingsspecifieke opleidingsonderdelen (6 studiepunten)

Actuele problemen van de Belgische politiek6sp2e sem.
Meier, Petra
 

Modeltraject deel 2

Richtingsspecifieke opleidingsonderdelen (36 studiepunten)

Bestuurskunde6sp1e sem.
Van Dooren, Wouter
Comparative Politics6sp2e sem.
Dejaeghere, Yves
Internationale betrekkingen6sp1e sem.
Sauer, Tom
Seminarie politieke wetenschappen6sp1e sem.
Van Dooren, Wouter
European integration6sp2e sem.
Bursens, Peter
Engels3sp1e+2e sem
Verhulst, An
Frans3sp1e+2e sem
Van Acker, Isa
 

Vormende en verbredende opleidingsonderdelen (9 studiepunten)

Algemene en sociale psychologie6sp1e sem.
Ponnet, Koen
Publiekrecht3sp2e sem.
Popelier, Patricia
 

Methoden (15 studiepunten)

Kwalitatieve Onderzoeksmethoden6sp1e sem.
Mortelmans, Dimitri
Statistiek II6sp2e sem.
Neels, Karel
Logica en wetenschapskritiek3sp2e sem.
Leuridan, Bert
 

Modeltraject deel 3

Richtingsspecifieke opleidingsonderdelen (30 studiepunten)

Politieke communicatie6sp2e sem.
Van Aelst, Peter
Political sociology: classics and trends6sp1e sem.
Dejaeghere, Yves
History of International Politics6sp1e sem.
Kustermans, Jorg
Issues International Politics6sp2e sem.
De Bièvre, Dirk
Sociale en politieke filosofie6sp2e sem.
Reynaert, Peter
 

Vormende en verbredende opleidingsonderdelen (3 studiepunten)

Levensbeschouwing en samenleving3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
 

Methoden (12 studiepunten)

Leeronderzoek Politieke Wetenschappen I6sp1e sem.
Van Aelst, Peter
Neels, Karel
Verhoest, Koen
Volders, Brecht
Leeronderzoek Politieke wetenschappen II6sp2e sem.
Van Aelst, Peter
Neels, Karel
Verhoest, Koen
Volders, Brecht
 

Keuzevakken (15 studiepunten)

15 studiepunten aan keuzevakken te kiezen uit deze lijst en/of de aangeboden vakken van BSOC-BCW-FTEW-FLW en FRE

Debating development3sp1e sem.
Cassimon, Danny
Verrelst, Janus
Sociologie van de religie6sp1e sem.
Verschraegen, Gert
Interdisciplinaire perspectieven op Migratie en Integratie6sp1e sem.
Timmerman, Christiane
Clycq, Noel