Kwaliteitszorg en cijfers van de bachelor politieke wetenschappen

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar 3 wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het najaar 2018 vond dit plaats voor de bachelor en master in de politieke wetenschappen/master of Political Science.

Jaar 6 sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 16-17 november 2022 bezocht het peerreviewteam de bachelor en master in de politieke wetenschappen/master of Political Science en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

Bevindingen van het peerreviewteam

De bacheloropleiding heeft een breed en sterk sociaalwetenschappelijk en methodologisch profiel. De masteropleiding kenmerkt zich door een onderzoeksgedreven curriculum, met aandacht voor analytische vaardigheden en kritisch denken. De Engelstalige masteropleiding zorgt voor een internationale context en is een enorm verrijking.

Dit profiel is een belangrijk onderscheidend kenmerk van de opleidingen en wordt enorm gewaardeerd door het werkveld. De opleiding gaat dit profiel nog scherper stellen in de communicatie naar zowel toekomstige studenten als bij de eigen studenten. Op deze manier wil de opleiding haar studenten (zelf)bewuster maken van hun competenties zodat ze zelfzeker de stap zetten naar het werkveld.

De opleidingen worden gedragen en vormgegeven door een team van gepassioneerde docenten met een open en zelfkritische houding. Ze nemen tal van mooie initiatieven die bijdragen tot een rijkheid aan gebruikte werkvormen en opdrachten. Studenten zijn bv. zeer enthousiast over het Skills lab waarin ze o.a. moeten participeren aan een online onderhandelingssimulatie.

Inhoudelijk heeft de opleiding het voornemen om meer aandacht te hebben voor niet-Westerse denkkaders en politieke contexten. Ook de afstemming van de kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden zal kritisch onder de loep genomen worden. Daarnaast wil de opleiding de sociale cohesie onder de eigen studenten verhogen en haar pas afgestudeerde alumni sterker betrekken bij de opleiding.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over de bachelor- en masteropleiding politieke wetenschappen/Master of Political Science van UAntwerpen.