Kwaliteitszorg en cijfers van de bachelor politieke wetenschappen

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het najaar van 2018 vond dit plaats voor de bachelor in de politieke wetenschappen.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peerreview. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. In het najaar van 2021 zal de opleiding een peerreview doorlopen.

De opleidingen in de politieke wetenschappen zijn sterke opleidingen. De bacheloropleiding wordt bijvoorbeeld geroemd om haar breed en erg duidelijk profiel.

De recent ingevoerde Engelstalige masteropleiding zal ook de kans bieden om het profiel van de masteropleiding verder aan te scherpen voor de buitenwereld. In ieder geval is de inrichting van de Engelstalige masteropleiding gestaag, zelfbewust en goed doordacht aangepakt en is ze zonder meer een troef voor het internationale karakter van de faculteit.

Een sterkte van de opleidingen is de wijze waarop ze georganiseerd zijn. De hechte, doordachte en cumulatieve opbouw via leerlijnen doorgeen de studieprogramma’s wordt sterk gewaardeerd. Daarnaast wordt er in de bachelor sterk en veel gewerkt met activerende werkvormen en wordt er ook in de masteropleiding sterk ingezet op voldoende aandacht voor de praktijk.

Absolute troeven zijn het skills lab en de (weliswaar facultatieve) research internship die studenten kunnen opnemen. De aandacht voor de praktijk en het werkveld zal vermoedelijk nog versterkt worden wanneer de opleidingen er opnieuw in slagen de klankbordgroep met werkveldvertegenwoordigers samen te stellen en bij elkaar te roepen.

Lees het volledig publiek rapport (pdf - 180kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.