Kerncompetenties van de bachelor politieke wetenschappen

In de bachelor politieke wetenschappen staan de volgende doelstellingen centraal.

Kerncompetenties

1. De bachelor kan de belangrijkste theorieën en onderzoeken in het brede domein van de politieke wetenschappen beschrijven en duiden vanuit een algemeen sociaalwetenschappelijk perspectief.

2. De bachelor kent de belangrijkste onderzoeksmethoden op het gebied van de sociale wetenschappen in het algemeen en de politieke wetenschappen in het bijzonder. Hij/zij kan op basis van deze methodenkennis, zelfstandig of in groepsverband wetenschappelijk of beleidsgericht onderzoek initiëren en/of ontwerpen en verrichten.

3. De bachelor heeft een analytische houding ten aanzien van problemen van sociaalwetenschappelijke aard in het algemeen en politieke processen in het bijzonder.

4. De bachelor kan genuanceerd oordelen en stelt zich open en tolerant op ten aanzien van diverse politieke, culturele en levensbeschouwelijke overtuigingen.

5. De bachelor beschikt over maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

6. De bachelor kan reflecteren op het brede gebied van politiek in het algemeen en heeft daarbij oog voor het samenspel van sociale, politieke, economische en culturele factoren.

7. De bachelor kan basis- en kernbegrippen van de politieke wetenschappen helder definiëren en duiden.

8. De bachelor kan een wetenschappelijk rapport op het terrein van de politiek schrijven en presenteren.

9. De bachelor kan argumenteren en redeneren, drogredenen onderkennen, maatstaven voor argumentatie ontwikkelen, plausibele standpunten erkennen, en kritische standpunten innemen.

10. De bachelor kan wetenschappelijke en journalistieke teksten in het Nederlands, Frans en Engels lezen, begrijpen en analyseren.

11. De bachelor kan werken met elektronische leer- en onderzoeksmiddelen.

12. De bachelor beschikt over een internationaal ingestelde houding.