Side header image

Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid

Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

Algemene economie

6 studiepunten

Inleiding tot de algemene economie6sp1e sem.
De Ridder, Annemieke
 

Kwantitatieve methoden

9 studiepunten

Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 13sp2e sem.
Arnouts, Heidi
Wiskunde met (bedrijfs)economische toepassingen6sp1e+2e sem
De Schepper, Ann
 

Bedrijfskunde

21 studiepunten

Accountancy6sp1e+2e sem
Lybaert, Nadine
Informatiesystemen3sp1e sem.
Vanhoof, Els
Inleiding tot de financiële markten 13sp2e sem.
De Ceuster, Marc
Inleiding tot de financiële markten 23sp2e sem.
De Ceuster, Marc
Management en organisatie6sp2e sem.
NNB, -
 

Verbredende studiedomeinen

18 studiepunten

Europese en internationale omgeving6sp2e sem.
Merlevede, Bruno
Inleiding tot de psychologie3sp2e sem.
Declerck, Carolyn
Inleiding tot de sociologie3sp1e sem.
NNB, -
Cambré, Bart
Recht en onderneming6sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
 

Talen

Verplicht op te nemen: 6 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst
Gespreid over de volledige bacheloropleiding moet de student 18 studiepunten talen opnemen ofwel 2 talen tot niveau 3 (2 x 9 studiepunten) ofwel 3 talen tot niveau 2 (3 x 6 studiepunten).

Zakelijk en economisch Duits 13sp1e+2e sem
Verboven, Hans
Zakelijk en economisch Engels 13sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 13sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 13sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

Modeltraject deel 2

Algemene economie

12 studiepunten

Macro-economie6sp2e sem.
Vanneste, Jacques
Micro-economie6sp1e sem.
De Borger, Bruno
 

Kwantitatieve methoden

9 studiepunten

Beslissingsondersteunende methoden6sp2e sem.
Ruts, Ida
Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 23sp1e sem.
Arnouts, Heidi
 

Bedrijfskunde

6 studiepunten

Financiële rapportering en analyse6sp2e sem.
d'Haens, Patrick
 

Economisch beleid

12 studiepunten

Markt en strategie6sp2e sem.
Bouckaert, Jan
Inleiding tot economische onderzoeksmethoden6sp1e+2e sem
Erreygers, Guido
 

Verbredende studiedomeinen

9 studiepunten

Filosofie3sp1e sem.
Opdebeeck, Hendrik
Bedrijfsfiscaliteit3sp1e sem.
Van de Vijver, Anne
Vennootschapsrecht3sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
 

Talen

Verplicht op te nemen: 6 of 9 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst
Gespreid over de volledige bacheloropleiding moet de student 18 studiepunten talen opnemen ofwel 2 talen tot niveau 3 (2 x 9 studiepunten) ofwel 3 talen tot niveau 2 (3 x 6 studiepunten).

Zakelijk en economisch Duits 13sp1e+2e sem
Verboven, Hans
Zakelijk en economisch Duits 23sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Zakelijk en economisch Engels 13sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Engels 23sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 13sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Frans 23sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 13sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
Zakelijk en economisch Spaans 23sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

Keuze opleidingsonderdelen

Rekening houdend met onderstaande (combinaite van) beperkingen, dient de student in totaal 9 studiepunten binnen de 180 studiepunten van de volledige bacheloropleiding vrij op te nemen.
* uit een bachelorprogramma aangeboden door de faculteit TEW
* uit onderstaande lijst
* uit het aanbod talen van de faculteit TEW kunnen maximum 6 studiepunten extra opgenomen worden als keuze (= maximum 24 studiepunten talen op 180 studiepunten bacheloropleiding).

Lezingenreeks 'Kékulé'3sp1e+2e sem
Peremans, Herbert
Regional and Urban Economics3sp2e sem.
NNB, -
Social and Organisational Psychology6sp2e sem.
Declerck, Carolyn
Transport Economics3sp2e sem.
Vanelslander, Thierry
Kupfer, Franziska
Dewulf, Wouter
 

Modeltraject deel 3

Kwantitatieve methoden

6 studiepunten

Introduction to Econometrics6sp1e sem.
NNB, -
 

Economisch beleid

24 studiepunten

Geschiedenis van het economisch denken6sp2e sem.
Erreygers, Guido
Hedendaagse economische en politieke geschiedenis6sp2e sem.
Van Damme, Ilja
International Economics6sp2e sem.
Winkler, Roland
Publieke economie en publieke financiën6sp1e sem.
Vanneste, Jacques
 

Verbredende studiedomeinen

3 studiepunten

Levensbeschouwing, mens en markt3sp2e sem.
Van Herck, Walter
 

Specialisatiecluster

12 studiepunten

Issues in Global Economics6sp1e sem.
Erreygers, Guido
Economic Policy6sp1e sem.
Van Poeck, André
 

Bachelorproef

6 studiepunten

Bachelor Project : Current Issues in Economic Policy6sp2e sem.
NNB, -
 

Talen

Verplicht op te nemen: 6 of 3 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst
Gespreid over de volledige bacheloropleiding moet de student 18 studiepunten talen opnemen ofwel 2 talen tot niveau 3 (2 x 9 studiepunten) ofwel 3 talen tot niveau 2 (3 x 6 studiepunten).

Zakelijk en economisch Duits 13sp1e+2e sem
Verboven, Hans
Zakelijk en economisch Duits 23sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Zakelijk en economisch Duits 33sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Zakelijk en economisch Engels 13sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Engels 23sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Engels 33sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 13sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Frans 23sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Frans 33sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 13sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
Zakelijk en economisch Spaans 23sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
Zakelijk en economisch Spaans 33sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

Keuze opleidingsonderdelen

Rekening houdend met onderstaande (combinatie van) beperkingen, dient de student in totaal 9 studiepunten binnen de 180 studiepunten van de volledige bacheloropleiding vrij op te nemen.
* uit een bachelorprogramma aangeboden door de faculteit TEW
* uit onderstaande lijst
* uit het aanbod talen van de faculteit TEW kunnen maximum 6 studiepunten extra opgenomen worden als keuze (= maximum 24 studiepunten talen op 180 studiepunten bacheloropleiding).

Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Interdisciplinaire perspectieven op Migratie en Integratie6sp1e sem.
Timmerman, Christiane
Clycq, Noel
I-Week: Challenges for Business3sp2e sem.
Van Liedekerke, Luc
Martens, Rudy
Verhezen, Peter
Lezingenreeks 'Kékulé'3sp1e+2e sem
Peremans, Herbert
Onderhandelen 13sp1e sem.
Van Waes, Luuk
Onderhandelen 23sp2e sem.
Van Waes, Luuk
Regional and Urban Economics3sp2e sem.
NNB, -
Social and Organisational Psychology6sp2e sem.
Declerck, Carolyn
Sports Economics6sp2e sem.
Kesenne, Stefan
Studium Generale3sp1e sem.
Weyns, Walter
Topics in Development Studies3sp1e sem.
Verpoorten, Marijke
Transport Economics3sp2e sem.
Vanelslander, Thierry
Kupfer, Franziska
Dewulf, Wouter