Studieprogramma van de bachelor toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid

De bacheloropleiding heeft een driedelig modeltraject: drie opeenvolgende delen van 60 studiepunten per academiejaar (als je voltijds studeert). De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

Algemene economie

6 studiepunten

Inleiding tot de economie6sp1e sem.
Bouckaert, Jan
 

Kwantitatieve methoden

9 studiepunten

Beschrijvende statistiek en kansrekenen3sp2e sem.
Arnouts, Heidi
Wiskunde met (bedrijfs)economische toepassingen6sp1e+2e sem
De Schepper, Ann
 

Bedrijfskunde

21 studiepunten

Accountancy6sp1e+2e sem
Lybaert, Nadine
Informatiesystemen3sp1e sem.
Verelst, Jan
Inleiding tot de financiële markten 13sp2e sem.
De Ceuster, Marc
Inleiding tot de financiële markten 23sp2e sem.
De Ceuster, Marc
Management en organisatie6sp2e sem.
Asselbergh, Margareta
 

Verbredende studiedomeinen

18 studiepunten

Europese en internationale omgeving6sp2e sem.
NNB, -
Albers, Sascha
Inleiding tot de psychologie3sp2e sem.
Declerck, Carolyn
Inleiding tot de sociologie3sp1e sem.
Cambré, Bart
Recht en onderneming6sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
 

Talen

Verplicht op te nemen: 6 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst.
Gespreid over de volledige bacheloropleiding moet de student 18 studiepunten talen opnemen: ofwel 2 talen tot niveau 3 (2 x 9 studiepunten) ofwel 3 talen tot niveau 2 (3 x 6 studiepunten).

Zakelijk en economisch Duits 13sp1e+2e sem
Verboven, Hans
Zakelijk en economisch Engels 13sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 13sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 13sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

Modeltraject deel 2

Algemene economie

12 studiepunten

Macro-economie6sp2e sem.
Vanneste, Jacques
Micro-economie6sp1e sem.
De Borger, Bruno
 

Kwantitatieve methoden

12 studiepunten

Beslissingsondersteunende methoden6sp2e sem.
Ruts, Ida
Statistiek II6sp2e sem.
Neels, Karel
 

Bedrijfskunde

6 studiepunten

Financiële rapportering en analyse6sp2e sem.
d'Haens, Patrick
 

Economisch beleid

12 studiepunten

Inleiding tot economische onderzoeksmethoden6sp1e+2e sem
Erreygers, Guido
Markt en strategie6sp2e sem.
Bouckaert, Jan
 

Verbredende studiedomeinen

9 studiepunten

Bedrijfsfiscaliteit3sp1e sem.
Van de Vijver, Anne
Filosofie3sp1e sem.
Opdebeeck, Hendrik
Vennootschapsrecht3sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
 

Talen

Verplicht op te nemen: 6 of 9 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst.
Gespreid over de volledige bacheloropleiding moet de student 18 studiepunten talen opnemen: ofwel 2 talen tot niveau 3 (2 x 9 studiepunten) ofwel 3 talen tot niveau 2 (3 x 6 studiepunten).

Zakelijk en economisch Duits 13sp1e+2e sem
Verboven, Hans
Zakelijk en economisch Duits 23sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Rühlmann, Inga
Zakelijk en economisch Engels 13sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Engels 23sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 13sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Frans 23sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 13sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
Zakelijk en economisch Spaans 23sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

Keuze opleidingsonderdelen

Rekening houdend met onderstaande (combinatie van) beperkingen, dient de student in totaal 6 studiepunten binnen de 180 studiepunten van de volledige bacheloropleiding vrij op te nemen.
* uit een bachelorprogramma aangeboden door de faculteit BE
* uit onderstaande lijst
* uit het aanbod talen van de faculteit BE kunnen maximum 6 studiepunten extra opgenomen worden als keuze (= maximum 24 studiepunten talen op 180 studiepunten bacheloropleiding).

Lezingenreeks 'Kékulé'3sp1e+2e sem
Peremans, Herbert
Regional and urban economics3sp2e sem.
Beckers, Joris
Transport economics3sp2e sem.
Vanelslander, Thierry
De Langhe, Katrien
 

Modeltraject deel 3

Kwantitatieve methoden

6 studiepunten

Introduction to econometrics6sp1e sem.
Vujić, Sunčica
Cabus, Sofie
 

Economisch beleid

24 studiepunten

Geschiedenis van het economisch denken6sp2e sem.
Erreygers, Guido
International economics6sp2e sem.
Winkler, Roland
Nieuwste tijd: sociaal-economische geschiedenis6sp2e sem.
Van Damme, Ilja
Greefs, Hilde
Publieke economie en publieke financiën6sp1e sem.
Vanneste, Jacques
 

Verbredende studiedomeinen

3 studiepunten te kiezen uit

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en wetenschap3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en zingeving3sp2e sem.
Van Herck, Walter
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en cultuur3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en samenleving3sp2e sem.
Loobuyck, Patrick
Stad en diversiteit3sp2e sem.
De Munck, Bert
Oosterlynck, Stijn
Media en digitale samenleving3sp1e sem.
Hellinckx, Peter
Poels, Karolien
Migratie, integratie en diversiteit3sp2e sem.
De Feyter, Koen
Absillis, Kevin
Van Praag, Lore
Vrijheid, burgerschap en democratie3sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Loobuyck, Patrick
Global justice3sp2e sem.
Ferrando, Tomaso
 

Specialisatiecluster (of component leraarschap)

Indien studenten wensen in te stromen in de educatieve master, vervangen de studenten de specialisatiecluster door 12 studiepunten van de component 'leraarschap'. De resterende 3 studiepunten van de component 'leraarschap' worden opgenomen als 3 van de 6 studiepunten keuze opleidingsonderdelen.

Specialisatiecluster: 12 studiepunten

Issues in global economics6sp1e sem.
Erreygers, Guido
Economic policy6sp1e sem.
Winkler, Roland
 

Component leraarschap

Algemene didactiek (S1)3sp1e sem.
Schelfhout, Wouter
Introductie vakdidactiek economie met praktijkoefeningen3sp1e sem.
Schelfhout, Wouter
Introductie vakdidactiek PAV - Maatschappelijke vorming met praktijkoefeningen3sp1e sem.
T'Sas, Jan
Leren en motiveren (S1)3sp1e sem.
Colpaert, Jozef
Smits, Tom
Struyf, Elke
Janssenswillen, Paul
Oriënteringsstage (S1)3sp1e sem.
Struyf, Elke
 

Bachelorproef

6 studiepunten

Bachelorproef: Actuele thema's in economisch beleid6sp2e sem.
De Graeve, Diana
 

Talen

Verplicht op te nemen: 6 of 3 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst
Gespreid over de volledige bacheloropleiding moet de student 18 studiepunten talen opnemen: ofwel 2 talen tot niveau 3 (2 x 9 studiepunten) ofwel 3 talen tot niveau 2 (3 x 6 studiepunten).

Zakelijk en economisch Duits 13sp1e+2e sem
Verboven, Hans
Zakelijk en economisch Duits 23sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Rühlmann, Inga
Zakelijk en economisch Duits 33sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Rühlmann, Inga
Zakelijk en economisch Engels 13sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Engels 23sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Engels 33sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 13sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Frans 23sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Frans 33sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 13sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
Zakelijk en economisch Spaans 23sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
Zakelijk en economisch Spaans 33sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

Keuze opleidingsonderdelen

Rekening houdend met onderstaande (combinatie van) beperkingen, dient de student in totaal 6 studiepunten binnen de 180 studiepunten van de volledige bacheloropleiding vrij op te nemen.
* uit een bachelorprogramma aangeboden door de faculteit BE
* uit onderstaande lijst
* uit het aanbod talen van de faculteit BE kunnen maximum 6 studiepunten extra opgenomen worden als keuze (= maximum 24 studiepunten talen op 180 studiepunten bacheloropleiding).
Indien studenten wensen in te stromen in de educatieve master, nemen zij het laatste opleidingsonderdeel op binnen de keuzecomponent. Studenten nemen dan 3 studiepunten component 'leraarschap' op en 3 studiepunten aan keuze.

Armoede en ongelijkheid3sp2e sem.
Verbist, Gerlinde
Cantillon, Bea
Community service learning3sp1e+2e sem
Verbist, Gerlinde
Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Duurzaamheid3sp2e sem.
Crabbé, Ann
Bots, Jessica
Interdisciplinaire perspectieven op migratie en integratie6sp1e sem.
Van Praag, Lore
Klimaatverandering3sp1e sem.
Crabbé, Ann
Vicca, Sara
Lauwers, Dirk
Van Praag, Lore
Vandepitte, Ewoud
Lezingenreeks 'Kékulé'3sp1e+2e sem
Peremans, Herbert
Regional and urban economics3sp2e sem.
Beckers, Joris
Studium Generale3sp1e sem.
Weyns, Walter
Topics in development studies3sp1e sem.
Verpoorten, Marijke
Transport economics3sp2e sem.
Vanelslander, Thierry
De Langhe, Katrien