Inschrijven en studiegeld

Bachelor TEW: economisch beleid

Lees de toelatingsvoorwaarden. Mag je starten? Volg de inschrijvingsprocedure van de universiteit.

Studiegeld

Onderstaande bedragen gelden voor het academiejaar 2024-2025

Het studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt en wordt elk jaar geïndexeerd. Lees zeker de uitgebreide pagina over het studiegeld onder andere om meer te vernemen over de manier van betalen.

Voor deze opleiding betaal je met een nationaliteit van een EER-lidstaat een vast bedrag van 288 euro én 13,8 euro per studiepunt dus 1116 euro als je 60 studiepunten opneemt.  Krijg je voor het desbetreffende academiejaar een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap dan betaal je 131,5 euro, onafhankelijk van het aantal opgenomen studiepunten.

Geen nationaliteit van een EER-lidstaat?  Raadpleeg het overzicht van de studiegelden voor het exacte studiegeld en de eventuele uitzonderingen op basis van een Belgische verblijfsvergunning.

Het studiegeld van het lopende academiejaar kan je raadplegen op de uitgebreide pagina over het studiegeld.

Andere studiekosten

Naast het studiegeld zijn er nog andere studiekosten verbonden aan je opleiding. Deze studiekosten verschillen van opleiding tot opleiding. Hieronder vind je een raming van de extra studiekosten voor het eerste deel van het bachelortraject van deze opleiding. Deze raming is gebaseerd op de vorige jaren; afwijkingen zijn mogelijk.

 • Handboeken en cursussen: 493,04 euro (jaarlijkse aankoop, meer informatie vind je per opleidingsonderdeel in het studieprogramma of op de webpagina van de cursusdienst)​
 • (Licenties van) softwarepakketten: 17,50 euro

Hierbij komen nog kosten voor het cursusmateriaal dat via de leeromgeving Blackboard wordt aangeboden en dat je zelf kan printen.

De Dienst Studiebudget en Sociale voorzieningen beantwoordt je vragen over kinderbijslag, de kostprijs van studeren, hulp om je studie te financieren en werken als jobstudent.

Vrijstellingen aanvragen

Als je meent dat je voor bepaalde opleidingsonderdelen een vrijstelling kan bekomen op basis van behaalde credits, kan je een aanvraag indienen bij de Commissie Bijzondere Inschrijvingen.

Je dient een dossier in waarin je voor de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling wil bekomen, argumenten en bewijsstukken aanlevert. Op basis van je dossier oordeelt de faculteit of je al dan niet in aanmerking komt voor een vrijstelling.

Lees meer en doe een aanvraag via het aanvraagformulier vrijstellingen.

Creditcontract of examencontract aanvragen

Wanneer je je inschrijft voor een opleiding, sluit je een contract af met de universiteit. Er bestaan drie soorten studiecontracten.

 • Via een diplomacontract kan je een diploma behalen. Je neemt deel aan de onderwijsactiviteiten en de examens.
   
 • Via een creditcontract kan je een creditbewijs voor een opleidingsonderdeel behalen. Je neemt deel aan de onderwijsactiviteiten en de examens.
   
 • Via examencontract-credit kan je een creditbewijs voor een opleidingsonderdeel behalen, maar je neemt enkel deel aan de examens, niet aan de onderwijsactiviteiten.
   
 • Via een examencontract-diploma kan je een diploma behalen, maar je neemt enkel deel aan de examens, niet aan de onderwijsactiviteiten.

Elke contractvorm geeft je toegang tot de online leeromgeving Blackboard.

Als je een creditcontract of examencontract wil afsluiten, moet je een aanvraag indien bij de Commissie Bijzondere Inschrijvingen. Vul het aanvraagformulier creditcontract en examencontract in.