Side header image

Bachelor in de wijsbegeerte

Bachelor in de wijsbegeerte WS
Academiejaar :
Dit is een verkorte opleiding van 102 studiepunten voor studenten die reeds houder zijn van een diploma van academische bachelor van een andere opleiding dan de Wijsbegeerte aan een universiteit of houder van een diploma van professionele bachelor (hogeschoolopleiding van één cyclus). Zij bezorgen bij het begin van het academiejaar een kopie van hun diploma aan het onderwijssecretariaat van de faculteit letteren en wijsbegeerte. In functie van de opleidingsonderdelen die zij reeds in de vorige opleiding met succes volgden, kunnen bijkomende vrijstellingen worden toegestaan waardoor de studie kan gereduceerd worden tot twee i.p.v. de gebruikelijke drie jaar. Als dit programma met succes werd gevolgd, leidt het naar een diploma van Bachelor in de Wijsbegeerte (180 studiepunten) waarmee de Master Wijsbegeerte kan worden aangevat.

Studenten die geen academisch diploma hebben en dus van dit programma afwijken, nemen eerst contact op met het onderwijssecretariaat.

Modeltraject deel 1

Geschiedenis van de wijsbegeerte

Geschiedenis van de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte6sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte6sp2e sem.
Lemmens, Willem
 

Systematische wijsbegeerte

Logica, ken- en wetenschapsleer6sp1e sem.
Myin, Erik
Zahidi, Karim
Cultuurfilosofie6sp2e sem.
Cools, Arthur
Ethiek6sp1e sem.
Schaubroeck, Katrien
 

Lectuur van filosofische auteurs

Seminarie hedendaagse filosofische auteurs3sp2e sem.
Van Eekert, Geert
 

Modeltraject deel 2

Vaardigheden

Academische en filosofische vaardigheden6sp1e+2e sem
Schaubroeck, Katrien
 

Geschiedenis van de wijsbegeerte

Hedendaagse continentale wijsbegeerte6sp1e sem.
Cools, Arthur
Hedendaagse analytische wijsbegeerte6sp2e sem.
Schaubroeck, Katrien
 

Systematische wijsbegeerte

Wijsgerige psychologie6sp2e sem.
Myin, Erik
Sociale en politieke filosofie6sp1e sem.
Reynaert, Peter
 

Filosofische keuzeopleidingsonderdelen

De student kiest in deel/jaar 2 of 3 1 opleidingsonderdeel (6 sp)

Bio-ethics6sp2e sem.
Hens, Kristien
Jodendom en filosofie6sp1e sem.
Liska, Vivian
Techniekfilosofie6sp2e sem.
Opdebeeck, Hendrik
Filosofie van de economie6sp1e sem.
Opdebeeck, Hendrik
Filosofie van de muziek6sp1e sem.
De Munck, Marlies
 
Kunstfilosofie6sp1e sem.
Cools, Arthur
Taalfilosofie6sp2e sem.
Leuridan, Bert
Filosofie van de religie6sp1e sem.
Van Herck, Walter
Toegepaste ethiek6sp1e sem.
Van Liedekerke, Luc
 

Lectuur van filosofische auteurs

Seminarie moderne filosofische auteurs3sp1e sem.
Vanheeswijck, Guy
 

Modeltraject deel 3

Vaardigheden

Bachelorproef12sp2e sem.
Voortgangsseminarie bachelorproef3sp1e+2e sem
 

Levensbeschouwing

Levensbeschouwing en cultuur3sp2e sem.
Levrau, François
 

Systematische wijsbegeerte

Metafysica6sp1e sem.
Van Eekert, Geert
 

Filosofische keuzeopleidingsonderdelen

De student kiest in deel/jaar 2 of 3 1 opleidingsonderdeel (6 sp)

Bio-ethics6sp2e sem.
Hens, Kristien
Jodendom en filosofie6sp1e sem.
Liska, Vivian
Techniekfilosofie6sp2e sem.
Opdebeeck, Hendrik
Filosofie van de economie6sp1e sem.
Opdebeeck, Hendrik
Filosofie van de muziek6sp1e sem.
De Munck, Marlies
 
Kunstfilosofie6sp1e sem.
Cools, Arthur
Taalfilosofie6sp2e sem.
Leuridan, Bert
Filosofie van de religie6sp1e sem.
Van Herck, Walter
Toegepaste ethiek6sp1e sem.
Van Liedekerke, Luc
 

Onderzoeksseminaries

1 onderzoeksseminarie te kiezen uit:

Onderzoeksseminarie metafysica6sp2e sem.
De Vriese, Herbert
Onderzoeksseminarie ethiek6sp1e sem.
Van Liedekerke, Luc
Onderzoeksseminarie wijsgerige psychologie6sp1e sem.
Reynaert, Peter
Onderzoeksseminarie filosofie van de religie6sp2e sem.
Van Herck, Walter
Onderzoeksseminarie esthetica6sp2e sem.
Cools, Arthur