Bachelor in de wijsbegeerte

Wat moet je weten over wijsbegeerte?

Prof. Arthur Cools van het even voor je samen.

In de bachelor wijsbegeerte maak je gaandeweg kennis met de moderne en hedendaagse filosofie en bouw je vaardigheden zoals onderzoeken, schrijven en debatteren op.

Dit mag je verwachten van de bacheloropleiding:

Van inleiding naar specialisatie

Filosoferen veronderstelt een grondige kennis van de wijsgerige traditie en inzicht in de fundamentele aspecten van het mens-zijn en de fundamentele structuren van het culturele en maatschappelijke leven.

Om aan al deze aspecten voldoende aandacht te besteden, is de bacheloropleiding wijsbegeerte opgebouwd uit verschillende componenten:

  • Vaardigheden
  • Geschiedenis van de wijsbegeerte
  • Systematische wijsbegeerte
  • Lectuur van filosofische auteurs
  • Filosofische keuzeopleidingsonderdelen
  • Niet-filosofische (keuze)opleidingsonderdelen

Het eerste deel van het modeltraject bestaat uit inleidende en verbredende opleidingsonderdelen. Vanaf het tweede deel staan er ook verdiepende onderdelen op het programma.

In het derde deel van het modeltraject focus je je op onderzoek en specialisatie aan de hand van onderzoeksseminaries en de bachelorscriptie.

Vier manieren om je bachelordiploma te behalen

Je kan het bachelordiploma wijsbegeerte behalen:

  1. via het volledige bachelortraject
  2. via een major wijsbegeerte (120 studiepunten) gecombineerd met een minor uit een andere opleiding (60 studiepunten): geschiedenistaal- en letterkunderechtencommunicatiewetenschappenpolitieke wetenschappen of sociologie
  3. via een verkorte bachelor in avondonderwijs als je al een diploma hoger onderwijs behaald hebt (voor werkstudenten) 
  4. via een verkorte bachelor als tweede bacheloropleiding, na het behalen van 60 studiepunten in je (eerste) opleiding