Jobmogelijkheden na de opleiding wijsbegeerte

Uit cijfers van VDAB blijkt dat bijna 95% van wie wijsbegeerte heeft gestudeerd in Vlaanderen na één jaar werk heeft gevonden. Bovendien is dat cijfer de voorbije vijf jaar telkens gestegen.

Getuigenissen van alumni

Waar gaan alumni wijsbegeerte aan de slag?

Een op vijf van de oud-studenten wijsbegeerte werkt nu in het onderwijs. Ook in de media en communicatie komen velen terecht of ze blijven academisch actief als filosoof.

Als afgestudeerde in de wijsbegeerte heb je een aantal belangrijke troeven op zak. Je beschikt over een brede maatschappelijke en culturele kennis, een stevig ontwikkeld vermogen tot kritisch denken en een gefundeerde kijk op de actualiteit. Je kan die kijk vlot verwoorden en verdedigen, zowel mondeling als schriftelijk.

​Er zijn geen vacatures ‘filosoof’. Maar dat maakt de opleiding juist zo boeiend!


De opleiding leidt niet tot één afgelijnd beroep. De vaardigheden van een filosoof zijn gegeerd in de meest uiteenlopende segmenten van het beroepenveld. Filosofen vind je in de media- en cultuursector, als ondernemer in het bedrijfsleven, in het onderwijs en in de academische wereld. Zij kunnen aan de slag in uitvoerende en ondersteunende beroepen, maar zijn ook gegeerd voor leidinggevende functies.