Wijsbegeerte

Wijsbegeerte

Filosofie studeren, wat is dat?

  • Hoe weet je zeker dat jouw rood niet mijn groen is?
  • Mag je één persoon doden om vijf andere personen te redden?
  • En welke cultuurdynamiek zit achter digitalisering, fake news of de klimaatproblematiek?

Filosofie studeren betekent nadenken over fundamentele vragen zoals deze. Hoewel dat vandaag vaak wel verwacht wordt, komt de filosofie zelden met pasklare antwoorden. Door vragen te stellen die anderen niet (durven) stellen, draag je echter bij aan een verrijking en nuancering van maatschappelijke, wetenschappelijke en soms eeuwenoude vraagstukken.

Als filosoof heb je daarom een bijzondere rol in de maatschappij. Je laat je niet verleiden door de waan van de dag, maar je sluit je evenmin op in een ivoren toren. De opleiding wijsbegeerte leert je ‘denkend’ in het leven te staan. Ze vormt je als kritische burger die er niet voor terugdeinst de belangrijkste vragen aan een grondige reflectie te onderwerpen. Zo ontwikkel je heel wat vaardigheden die ook gewild zijn op de arbeidsmarkt.

Denken kan je leren

Net zoals lezen en schrijven is denken iets dat je kan leren. Dat doe je echter niet alleen. Filosoferen gebeurt steeds in dialoog. Je leert hoe je ideeën en argumenten genuanceerd kan communiceren in een tekst, een presentatie of een debat.

Ook ga je in discussie met grote denkers uit de traditie. Wat is vrijheid? Hoe moeten we handelen? Vragen zoals deze zijn in de voorbije 2500 jaar al meermaals gesteld en hebben uiteenlopende antwoorden gekregen. Als filosoof laat je deze rijke erfenis niet verloren gaan, maar blijf je er wel kritisch mee omgaan.

Waarom in Antwerpen?

Zelf denken, lezen, schrijven en spreken staan in de opleiding wijsbegeerte aan UAntwerpen centraal. De bacheloropleiding geeft je een grondig basispakket vaardigheden en kennis om als filosoof complexe vraagstukken te behandelen. Eens je de denkmicrobe te pakken hebt, kan je je verder specialiseren in de masteropleiding.

Doorheen de hele opleiding heb je aandacht voor actuele vraagstukken, want de focus ligt op moderne en hedendaagse westerse wijsbegeerte. Zo heb je een stevige bagage om evoluties in de hedendaagse samenleving te begrijpen.

Je komt terecht in een gemoedelijke sfeer waarin wederzijds vertrouwen centraal staat. Omdat je les krijgt in kleine groepen, is er veel ruimte voor een persoonlijke aanpak. Zo krijg je de kans om in discussie te gaan met je medestudenten en met de docenten.

Tegelijk zijn er mogelijkheden om je eigen filosofische interesses te onderzoeken en te ontplooien. Door het brede aanbod aan keuzeopleidingsonderdelen en de keuzevrijheid voor onderwerpen van taken, vorm je zelf het pad dat je van student tot filosoof maakt. Laat je verder verrijken via een internationale ervaring en door de vele internationale sprekers die op bezoek komen.

Smaakt dit naar meer en wil je nagaan of filosofie studeren iets voor jou is? Lees meer over de bacheloropleiding of ga onmiddellijk aan de slag!

Waarom Suzanne voor wijsbegeerte koos