Side header image

Bachelor in de wijsbegeerte

Jobmogelijkheden

  • Deze jobmogelijkheden zijn enkel van toepassing voor wie het masterdiploma behaald heeft.

Afgestudeerde studenten wijsbegeerte hebben een aantal belangrijke troeven. Ze hebben:

  • een brede maatschappelijk-culturele kennis
  • een stevig ontwikkeld vermogen tot kritisch denken
  • een scherpe pen
  • een gefundeerde kijk op de actualiteit

Ze komen dan ook terecht in diverse sectoren. De helft van hen werkt in de maatschappelijk-culturele sector en vervult er diverse functies. De andere helft werkt in het verlengde van de wijsgerige opleiding: ze geven filosofie-onderwijs, begeleiden dit onderwijs of doen filosofisch onderzoek. Ze komen terecht op universiteiten en hogescholen of in het secundair onderwijs.