Side header image

Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur

Jobmogelijkheden

Afgestudeerde handelsingenieurs krijgen vaak een coördinerende, stimulerende en optimaliserende rol toebedeeld in een managementteam waarin personen met diverse expliciete management- en technische functies samenwerken.

In tal van profit en non-profitsectoren, in de privé zowel als bij de overheid, zorgen de kennis en competenties van een handelsingenieur voor een technologisch kennisreferentiekader dat een meerwaarde biedt voor de onderneming.

Als handelsingenieur kan je ook terecht in tal van management- of beleidsfuncties in de verschillende sectoren van de economie of het bedrijfsleven.

Je kan ook opteren voor een wetenschappelijke carrière en het maken van een doctoraat.

Na het volgen van de specifieke lerarenopleiding, behoort ook een job in het onderwijs tot de mogelijkheden.