Bachelor handelsingenieur

Tijdens je bachelor handelsingenieur verdiep je je in zowel economische, wetenschappelijk-technologische als bedrijfskundige leerstof. Volg je een modeltraject? Dan behaal jij je bachelordiploma na drie jaar en kan je daarna doorstromen naar de master handelsingenieur.

Hoe ziet je opleiding eruit?

Hieronder vind je vijf belangrijke speerpunten van deze bacheloropleiding.

Een (bedrijfs)economisch fundament

In de bacheloropleiding handelsingenieur verwerf je een stevige basis in economie en bedrijfsbeheer. Je maakt kennis met de financiële, juridische en organisatorische aspecten van het bedrijfsleven en met de verschillende domeinen van engineering en technologie.

De opleidingsonderdelen psychologie, sociologie en filosofie helpen je deze (bedrijfs)economische thematieken te situeren binnen de hele maatschappij.

Een technologische component

Naarmate je vordert in de opleiding worden de ingenieurs- en technologische opleidingsonderdelen steeds belangrijker. Je maakt kennis met de basisbegrippen uit de:

  • technische wetenschappen
  • ingenieurswetenschappen
  • natuurwetenschappen

De focus ligt op de industriële toepassingen van deze wetenschappen in het domein van de chemische procestechnologie, energietechnologie en milieutechnologie.

Talen en communicatie

Om vlot te kunnen communiceren in een nationale en internationale context heb je een goede talenkennis nodig. We bieden jou de keuze uit vier talen: Frans, Engels, Duits en Spaans. De bedoeling is dat je:

  • ofwel van twee talen niveau 2 bereikt
  • ofwel van één taal niveau 2 bereikt, en van twee talen niveau 1.

In de hoorcolleges en taalpractica leer je vlot en correct, mondeling en schriftelijk communiceren en breid je je economische woordenschat uit.

Onderzoek: meten is weten

In het eerste jaar zijn ook wiskunde en statistiek onderdeel van je studieprogramma. Ze vormen de bouwstenen voor de kwantitatieve onderzoeksmethoden die je in de latere jaren aanleert. Ook daarbij koppelen we voortdurend terug naar de (bedrijfs)economische en technologische praktijk.

Je voltooit je bacheloropleiding in het derde jaar met een bachelorproef. In kleine studententeams werk je aan een concrete onderzoeksopdracht in het breed opgevatte domein van bijvoorbeeld energie, milieu, productie of dienstverlening. Dat doe je bij voorkeur in samenwerking met een bedrijf uit het werkveld. Zo kan je de unieke combinatie van (bedrijfs)economische en technologische inzichten diepgaander verkennen.

Nauwe contacten met de beroepswereld

Op verschillende manieren proberen we de realiteit van het bedrijfsleven naar de universiteit te brengen.

  • Je volgt les van docenten die advies verlenen aan bedrijf en overheid. Ze reiken je interessante vraagstukken en tegelijk ook mogelijke oplossingen aan. 
  • Managers kruipen in de rol van gastspreker en delen hun ruime ervaring met jou. Ze illustreren wat jij leert in de lessen met hun ondervindingen uit de praktijk. 
  • Tijdens bedrijfsbezoeken bestudeer je de werking van grote en kleine ondernemingen.

Praktische info over deze opleiding

​Overtuigd om handelsingenieur te studeren?

Lees de toelatingsvoorwaarden en schrijf je in voor de opleiding.