Master handelsingenieur

Specialiseer je in supply chains, duurzaamheid of finance.

Economische vooruitgang en technologie gaan hand in hand, en dat komt duidelijk tot uiting in het studieprogramma van de master handelsingenieur. Je kan kiezen tussen vier masteropleidingen, elk met een eigen accent:

 • Business Engineering: Financial Engineering
 • Handelsingenieur: Supply Chain Engineering
 • Handelsingenieur: Sustainability Engineering
 • Handelsingenieur: Financial Engineering

Met een masterdiploma Business Engineering of handelsingenieur ben jij erg gegeerd op de arbeidsmarkt.

Master Business Engineering: Financial Engineering

De Engelstalige master Business Engineering: Financial Engineering is ideaal voor handelsingenieurs met een uitgesproken interesse om later CFO, vermogensbeheerder, financieel consultant of risicomanager te worden. De geavanceerde kwantitatieve analysemethoden die je krijgt aangeleerd, wapenen je om financiële consultingproblemen in complexe omgevingen op te lossen.

Gemeenschappelijke stam

Je volgt vakken binnen de financiële domeinen van o.a. corporate finance, banking, asset management, wetgeving en risicomanagement. Je krijgt ook de basis van data mining, econometrie en de programmeertaal Python. In een vak rond ethiek leer je meer over het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Masterproefportfolio

Het masterproefportfolio bestaat uit drie luiken. In het 'Empirical Finance Lab' worden je onderzoekswaardigheden in R, RMarkdown en Beamer aangescherpt. Bij 'Trends in finance and finance technology' leggen gastsprekers expliciet de link tussen technologie en financiering, met topics als blockchain, digitale munten, tokens en de microstructuur van beurzen. Ten slotte schrijf je ook een masterproef over een financieel onderwerp dat jou interesseert.

Electives

Je kiest zelf welke accenten je legt in je programma dankzij het ruime aanbod aan keuzevakken. Met 'Entrepreneurial finance' en 'Public finance' heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om je verder te specialiseren als financieel expert. Vakken als 'Strategic management' en 'Organisational development and change management' laten je dan weer toe je meer bedrijfseconomisch te oriënteren, wat ook interessant is als CFO in spe. Ook in dit masterprogramma wordt een deelname aan een summer school of een internationaal bootcamp erg aangemoedigd. Een internship bij een financiële organisatie en een 'white card' (een vak dat je volledig vrij kiest) zorgen ervoor dat je het studieprogramma echt een eigen touch kan geven.

Je leest alles over deze opleiding op onze Engelstalige website.

Master Handelsingenieur: Supply Chain Engineering

In deze masteropleiding leer je hoe je bestaande bevoorradingsketens kan optimaliseren en hoe je nieuwe structuren en businessmodellen kan ontwerpen. Je behoudt daarbij het overzicht op de hele bevoorradingsketen. Op die manier zorg jij er mee voor dat organisaties in staat zijn om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen.

Lees hier meer over deze masteropleiding.

Master Handelsingenieur: Sustainability Engineering

In deze opleiding leg je de focus op duurzaamheid. Dat kan op verschillende vlakken:

 • milieu en energie
 • het ontwerpen van producten die niet snel verslijten of eenvoudig herstelbaar zijn
 • de keuze van materialen
 • ...

Dankzij jouw expertise kan jij organisaties helpen met het ontwikkelen van producten en diensten met een uitgesproken duurzaam karakter.

Lees hier meer over deze masteropleiding.

Master Handelsingenieur: Financial Engineering

In deze masteropleiding combineer je een stevige financiële basis met een uitgebreid vakkenpakket in bedrijfskunde en ingenieurswetenschappen.

Lees hier meer over deze masteropleiding.

Het verschil met de master Business Engineering: Financial Engineering?

Beide programma's verschillen qua studieprogramma en structuur. Daar waar de Engelstalige masteropleiding Business Engineering: Financial Engineering expliciet opgebouwd is rond de kennis die een finance professional nodig heeft, richt de Nederlandstalige opleiding zich meer op generalisten die een sterke voeling willen behouden met verschillende disciplines. Hierdoor krijg je minder financiële vakken, maar beduidend meer verbredende opleidingsonderdelen in bedrijfswetenschappen, ingenieurswetenschappen, statistiek, economie en management.

Studenten met een erg uitgesproken interesse en ambitie in financiering raden we de Engelstalige masteropleiding Business Engineering: Financial Engineering aan.

Hoe zien de Nederlandstalige masteropleidingen handelsingenieur eruit?

Gemeenschappelijke stam

De gemeenschappelijke stam bestaat uit enkele fundamentele opleidingsonderdelen voor handelsingenieurs, zoals data mining en systeemdynamica. Daarnaast kies je een traject:

 • Kies je voor Business engineering fundamentals, dan volg je vakken zoals 'Strategisch management' die zich eerder op de private sector richten.
 • Kies je voor Economics fundamentals, dan volg je vakken zoals 'Applied welfare economics' die zich eerder op de publieke sector richten.

​Afstudeerrichting

Je maakt een keuze tussen driee afstudeerrichtingen. Deze keuze heeft invloed op 25% van de vakken van je studieprogramma.

 • Kies je voor Supply Chain Engineering, dan volg je vakken zoals 'Voorraadbeheer', 'Simulatietechnieken' en 'Optimalisatie in de logistiek'.
 • Kies je voor Sustainability Engineering, dan volg je vakken zoals 'Duurzaam productontwerp', 'Energie- en klimaateconomie' en 'Materiaalkunde'.
 • Kies je voor Financial Engineering, dan volg je vakken zoals 'Financial Risk Management', 'Financial econometrics' en 'Financiële intermediatie en regulering'.

Major

Ten slotte kies je ook een major van 18 studiepunten. Je kiest uit één van onderstaande majors:

 • Accounting
 • Data Science and Artificial Intelligence
 • Digital Organisation
 • Economic policy (in combinatie met Economics fundamentals)
 • Finance
 • Innvation Management and Entrepreneurship 
 • International Exchange
 • Marketing
 • Organisation, Strategy and International Business
 • Supply Chain Engineering
 • Sustainability Engineering
 • Transport and logistics


Masterproef

En je masterproef? Die vat je op als een portfolio. Je bouwt er twee jaar aan door:

 • Een summer school van enkele weken staat sowieso op het programma. Een unieke ervaring, dat zullen al je voorgangers bevestigen.
 • Tijdens je eerste masterjaar werk je aan een integratieproject
 • Ten slotte schrijf je ook een masterscriptie (de zogenaamde 'thesis') in je afstudeerjaar.

Dit portfolio vormt het sluitstuk van je opleiding.

Praktische info over deze opleiding

Overtuigd om de master handelsingenieur te volgen?

​Na een bachelor handelsingenieur kan je rechtstreeks doorstromen naar de master, maar ook als je een andere vooropleiding hebt, kan je misschien via een voorbereidingsprogramma of een bachelor met studieduurverkorting aan de master beginnen.