Side header image

Master in de milieuwetenschap

Voorbeeldrooster academiejaar 2017 - 2018 -Modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
19
mrt

maandag

10:45 12:45

Statistiek

Hoorcollege Campus Drie Eiken
13:00 16:00

Beslissingsondersteunende methoden

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
13:00 16:00

Wiskundige methoden en technieken

SP-OM en VP (niet voor BSEW)
Seminarie/Werkcollege Stadscampus
13:45 15:45

Ecologie

Hoorcollege Campus Groenenborger
16:00 18:00

Wiskundige methoden en technieken

Hoorcollege Stadscampus
18:00 19:00

Wiskundige methoden en technieken

Hoorcollege Stadscampus
20
mrt

dinsdag

8:30 10:30

Wiskunde

Hoorcollege Campus Drie Eiken
10:30 13:30

Beslissingsondersteunende methoden

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
10:45 12:45

Wiskunde

Seminarie/Werkcollege Campus Drie Eiken
10:45 12:45

Statistiek

Hoorcollege Campus Drie Eiken
13:00 16:00

Sociale en politieke Geschiedenis

inhaal eredoctoraten
Hoorcollege Stadscampus
21
mrt

woensdag

13:00 16:00

Beslissingsondersteunende methoden

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
13:00 15:00

Logica en wetenschapskritiek

Hoorcollege Stadscampus
14:00 17:00

Inleiding tot de Filosofie

Hoorcollege Stadscampus
16:00 19:00

Levensbeschouwing en wetenschap

Hoorcollege Campus Drie Eiken
19:30 21:30

Kwalitatieve Data-Analyse

Avondgroep
Hoorcollege
19:30 21:30

Kwalitatieve Data-Analyse

Namiddaggroep
Hoorcollege Stadscampus
22
mrt

donderdag

8:30 10:30

Wiskunde

Hoorcollege Campus Drie Eiken
8:30 10:30

Ecologie

Hoorcollege Campus Groenenborger
10:30 12:30

Wiskundige methoden en technieken

Niet voor SP-OM en VP
Seminarie/Werkcollege Stadscampus
10:45 12:45

Wiskunde

Seminarie/Werkcollege Campus Drie Eiken
10:45 12:45

Statistiek

Practicum Campus Drie Eiken
10:45 13:45

Duurzame ontwikkeling

Hoorcollege Campus Drie Eiken
13:00 16:00

Beslissingsondersteunende methoden

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
13:00 16:00

Sociale en politieke Geschiedenis

Hoorcollege Stadscampus
14:00 16:00

Publiekrecht

Hoorcollege Stadscampus
14:00 16:00

Sociologie van de sociale ruimte

Hoorcollege Stadscampus
16:00 18:00

Beslissingsondersteunende methoden

Hoorcollege Stadscampus
18:00 19:00

Beslissingsondersteunende methoden

Hoorcollege Stadscampus
23
mrt

vrijdag

13:00 16:00

Samenleving, feiten en problemen

Hoorcollege Stadscampus
16:00 18:00

Wiskundige methoden en technieken

Niet voor SP-OM en VP
Seminarie/Werkcollege Stadscampus
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.