Schakelprogramma

Hoe is het schakelprogramma opgebouwd?

Drie modules + een scriptie

Het schakelprogramma milieuwetenschap telt drie modules en het schrijven van een scriptie. In de modules is zo veel mogelijk keuzevrijheid ingebouwd om je een maximale flexibiliteit te kunnen bieden.

 • Module 1 is gericht op wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden, zoals statistiek, onderzoeksmethoden en wetenschappelijk rapporteren.
 • Module 2 is meer richtingspecifiek, waarbij je als student zelf kan kiezen tussen keuzeopleidingsonderdelen die al meer milieugerelateerd zijn. Zowel exact-wetenschappelijke (milieutechnologie, ecologie…) als sociaalwetenschappelijke vakken (recht, milieu en maatschappij…) komen aan bod.
 • Module 3 is gericht op verbreding, met nadruk op wetenschapsfilosofie en duurzame ontwikkeling.
 • Ten slotte schrijf je een scriptie.

Opleidingsonderdelen voor werkstudenten

Volgende opleidingsonderdelen kan je alleen volgen als je erkend werkstudent bent. Ze worden enkel in avondonderwijs, en met een beperkt aantal plaatsen, aangeboden.

 • Inleiding in onderzoeksmethoden en -technieken
 • Statistiek A
 • Kwalitatieve data-analyse

Mag je starten?

Rechtstreekse toelating tot het schakelprogramma

Heb je een van deze professionele bachelordiploma's?

 • professionele bachelor bedrijfsmanagement
 • professionele bachelor chemie
 • professionele bachelor agro- en biotechnologie
 • professionele bachelor in de integrale veiligheid
 • professionele bachelor in het secundair onderwijs
 • professionele bachelor in het sociaal werk
 • educatieve bachelor in het secundair onderwijs

Dan heb je rechtstreeks toegang tot dit schakelprogramma en kan je meteen inschrijven aan de universiteit.

Toelating tot het schakelprogramma na aanvraag 

Heb je een andere professionele bachelor?

Dan heb je de toestemming van de faculteit nodig. Je kan toegelaten worden na goedkeuring van je aanvraagdossier (zie verder) en eventueel een intakegesprek.

Hoe doe je een aanvraag?

Geeft je vooropleiding je geen rechtstreekse toegang tot het schakelprogramma?

Dan heb je de toelating van de faculteit nodig.

 1. Vul het aanvraagformulier toelating tot inschrijving in. 
 2. Voeg eventueel ook het aanvraagformulier voor vrijstellingen aan toe.

Op basis hiervan bekijkt de faculteit of je in aanmerking komt voor het schakelprogramma.