Side header image
Master in de milieuwetenschap
Academiejaar :

Modeltraject

Basismodule 33 studiepunten (verplicht)

Natuurwetenschappelijke analyse

Ecosysteembeheer3sp1e sem.
Meire, Patrick
Biosfeer: lucht, water, bodem en biota3sp1e sem.
Lenaerts, Silvia
Janssens, Ivan
Van Damme, Stefan
Environmental Health3sp1e sem.
Casas Ruiz, Lidia
Inleiding tot de milieutechnologie3sp1e sem.
Vlaeminck, Siegfried
 

Beleidswetenschappelijke analyse

Milieurecht3sp2e sem.
Carette, Ann
Milieubeleid3sp1e sem.
Loots, Ilse
Milieu-economie3sp1e sem.
Van Passel, Steven
 

Geintegreerde analyse en beheer

Duurzame ontwikkeling3sp1e sem.
Erreygers, Guido
Methoden en technieken voor Interdisciplinair Onderzoek3sp1e sem.
Marchand, Fleur
Geïntegreerde casus en projectmanagement6sp1e+2e sem
Loots, Ilse
Bots, Jessica
 

Milieuthema's 12 studiepunten naar keuze

Te kiezen uit onderstaande thema's.
De student kan ook voor 6 studiepunten een milieuopleidingsonderdeel kiezen in een ander programma maar dient dit apart te motiveren.

Traject Milieuco├Ârdinator A: verplicht ALLE opleidingsonderdelen Milieu & Bedrijf opnemen + Ecotoxicologie + Milieueffectrapportage (= totaal 18 studiepunten)

Milieu en ruimte

Landschapsecologie3sp2e sem.
van Diggelen, Ruurd
Milieueffectrapportage3sp2e sem.
Deweerdt, Hildegard
Planningssystemen6sp2e sem.
Coppens, Tom
 

Milieu en gezondheid

Ecotoxicologie3sp2e sem.
Bervoets, Lieven
Teuchies, Johannes
Humane en ecotoxicologische milieurisicobeoordeling6sp2e sem.
Mertens, Birgit
 

Milieu en bedrijf

Water treatment technology3sp2e sem.
Vlaeminck, Siegfried
Bedrijfsinterne milieuzorg en milieuzorgsystemen3sp2e sem.
Deweerdt, Hildegard
Cleantech for food, water and energy3sp2e sem.
Vlaeminck, Siegfried
Milieurisico-evaluatie en milieugevaarlijke stoffen3sp2e sem.
Cool, Pegie
 

Geintegreerde milieuthema's

Integraal waterbeheer3sp2e sem.
Van Damme, Stefan
Integrated Water Management 'Case River 21'3sp2e sem.
Meire, Patrick
Van Damme, Stefan
Global Change3sp2e sem.
Meysman, Filip
 

Europa en milieu

EU-milieubeleid3sp2e sem.
Bursens, Peter
Loots, Ilse
 

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling: capita selecta3sp1e sem.
Erreygers, Guido
 

Masterproef 15 studiepunten (verplicht)

Masterproef15sp1e+2e sem
Loots, Ilse
Teuchies, Johannes