Jobmogelijkheden

Een opleiding die maatschappelijke noden wil lenigen, bereidt haar studenten voor op bestaande maar ook op nieuwe jobs. In de opleiding milieuwetenschap leer je milieuvraagstukken door een andere (ruimere) bril te bekijken. De opleiding leidt daardoor tot breed gevormde, flexibel inzetbare academici. Je verwerft bovenop je eigen basisdiscipline een ruime kennis in de milieuwetenschappen. De eigen kracht en deskundigheid van masters in de milieuwetenschap is dat ze een breed theoretisch inzicht kunnen koppelen aan de dagelijkse praktijk. Ze zijn in staat om een visie te ontwikkelen, methoden uit te diepen en te verrijken. Als afgestudeerde master in de milieuwetenschap ben je in staat je verworven kennis en vaardigheden in een multidisciplinair werkveld te ontplooien. Je kan dan ook aan de slag in tal van functies en beroepenvelden, zowel in beleidsgerichte als in meer gespecialiseerde milieufuncties, zowel bij de overheid als bij bedrijven, ngo’s, adviesbureaus, in het onderwijs en in wetenschappelijke instellingen. Afgestudeerden kunnen aan de slag als milieuconsulent, beleids- of stafmedewerker, milieuambtenaar, duurzaamheidsambtenaar, milieucoördinator…

Maar… de master in de milieuwetenschap hoeft geen eindpunt te betekenen. Behalve uitstromen naar de arbeidsmarkt kan je je ook verder bekwamen door verder te studeren. Als master in de milieuwetenschap ben je immers ook voorbereid op het uitvoeren van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat nieuwe relevante kennis in kaart brengt en erover rapporteert – wat kan uitmonden in een doctoraat in de milieuwetenschap.

Of misschien wil je jezelf verder bekwamen in een gespecialiseerd domein van techno­logie als basis voor een duurzaam, integraal waterbeheer. Dit kan via de interuniversi­taire, gespecialiseerde Advanced Master Think Water. Deze opleiding brengt kennis en vaardigheden samen uit verschillende wetenschapsgebieden en zet vooral in op de integratie van de technisch-technologische en ecologische competenties en hun geavanceerde en innovatieve toepassingen.

Veeleer geïnteresseerd in het energie- en klimaatvraagstuk? Bekijk dan zeker of onze post­graduaatstsopleiding Energy & Climate iets voor jou is. Deze opleiding wordt ingevuld vanuit een facetbenadering waarbij de fundamenten worden meegegeven om het klimaatprobleem via energiebeheer te verhelpen.

De master milieuwetenschap biedt bovendien de mogelijkheid om het certificaat van milieucoördinator niveau A te behalen. De vereiste credits van het traject Milieucoördinator kan je behalen tijdens je masterstudie of na het behalen van je masterdiploma Milieuwetenschap door in te schrijven voor de nog ontbrekende opleidingsonderdelen.