Side header image

Master in de milieuwetenschap

Voorbeeldrooster academiejaar 2017 - 2018 -Modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
26
feb

maandag

8:30 12:30

Planningssystemen

Hoorcollege
10:15 12:45

Milieu-educatie

Hoorcollege
13:45 17:00

Ecotoxicologie

Hoorcollege Campus Groenenborger
27
feb

dinsdag

8:30 12:30

Milieueffectrapportage

Dick van Straaten
Hoorcollege Campus Groenenborger
14:00 18:00

Integraal waterbeheer

Hoorcollege Campus Groenenborger
28
feb

woensdag

9:30 12:30

Advanced Environmental Technology

Hoorcollege Campus Groenenborger
01
mrt

donderdag

8:30 10:30

Humane en ecotoxicologische milieurisicobeoordeling

Hoorcollege
10:45 12:45

EU-milieubeleid

Hoorcollege
13:45 15:45

Advanced Environmental Technology

Introduction assignment
Hoorcollege Campus Groenenborger
16:00 18:00

Milieugevaarlijke stoffen

Hoorcollege Campus Groenenborger
02
mrt

vrijdag

8:30 12:30

Planningssystemen

Hoorcollege
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.