Side header image

Master in de wiskunde: fundamentele wiskunde

Contact

Faculteit Wetenschappen

Voor al je vragen met betrekking tot inschrijving in een opleiding van de Faculteit Wetenschappen of je te volgen studietraject of studieprogramma, kan je onze Onderwijs Helpdesk Wetenschappen raadplegen.

Facultaire Studentenadministratie Wetenschappen
Campus Groenenborger
Groenenborgerlaan 171, lokaal T.111
2020 Antwerpen
T +32 3 265 35 63