Kwaliteitszorg en cijfers voor de master wiskunde

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en -sturing. In het najaar van 2019 vond dit plaats voor de bachelor en master in de wiskunde.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 16 en 17 mei 2022 bezocht het peerreviewteam de opleiding wiskunde en besliste unaniem het vertrouwen in de opleidingen te bevestigen.

Bevindingen van het peerreviewteam

Het basiscurriculum van de opleiding getuigt van degelijk onderwijs en een goed niveau. De opleiding wil wiskundigen vormen met een voldoende brede en gefundeerde visie op het vakgebied. In de masteropleiding kunnen de studenten kiezen tussen twee afstudeerrichtingen die geënt zijn op belangrijke toepassingsgebieden: fundamentele wiskunde of toegepaste wiskunde. Zowel in de bachelor- als in de masteropleiding hebben studenten uitgebreide keuzemogelijkheden. De afstudeerrichting financiële en toegepaste wiskunde heeft een zeer duidelijke link met het werkveld.

Studenten en alumni zijn zeer tevreden over de begeleiding en ondersteuning die ze krijgen tijdens de opleiding. Hoorcolleges worden bewust gecombineerd met oefeningensessies waarin de nieuwe leerinhouden verwerkt en toegepast worden. Het laagdrempelig contact met docenten en assistenten is een grote sterkte van de opleiding.

De opleiding heeft een leerlijn vaardigheden waarin complementaire soft skills worden aangeleerd: plannen en uitvoeren van projecten, correcte en goed gestructureerde teksten schrijven, presentaties geven. De opleiding zal deze leerlijn nog verder versterken. Daarnaast zal bekeken worden om de stage als een afzonderlijk opleidingsonderdeel aan te bieden. De opleiding zal ook nagaan hoe de leerlijn statistiek versterkt kan worden en hoe de opbouw van datawetenschappen in de bacheloropleiding meer aan bod kan komen.

Cijfers

De website 'opleiding in cijfers' geeft informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.