Side header image

Master in de wiskunde: wiskunde-onderwijs

Profiel

Je opleiding

De master in de wiskunde heeft drie afstudeerrichtingen:

In elke afstudeerrichting komen basisopleidingsonderdelen aan bod. Die kan je dan zelf aanvullen met profileringsopleidingsonderdelen. Zo kan je zelf je opleidingspakket samenstellen. Bovendien is het opleidingsaanbod zeer uitgebreid dankzij samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel. Ook de internationale dimensie van het studiedomein komt sterk tot uiting in deze masteropleiding. De afstudeerrichting financiële wiskunde focust op toegepaste en financiële wiskunde en economie.

Je toekomst

Masters in de Wiskunde kunnen in verschillende domeinen van de arbeidsmarkt aan de slag. De financiële sector, de informaticasector, de technologische sector en de overheid zijn opties voor jou. Ook kan je doctoreren om zo aan het werk te gaan in het onderzoek. Bovendien is na het volgen van een lerarenopleiding ook een job in het onderwijs een mogelijkheid.