Side header image

Onderzoeksexcellentie

Speerpunten en Groeipolen

De Universiteit Antwerpen is een echte onderzoeksuniversiteit. Vanzelfsprekend wil de Universiteit Antwerpen altijd de beste zijn. Daarom duidde het instellingsbestuur in 2010 negen speerpunten en drie groeipolen van onderzoek aan waarin we tot de wereldtop behoren. De keuze van de thema's is gebeurd op basis van duurzame, op kwaliteit en kwantiteit gesteunde, aantoonbare excellentie inzake wetenschappelijk onderzoek en de activiteiten betreffende de economische en maatschappelijke valorisatie ervan. De speerpunten en groeipolen betreffen dus onderzoeksdomeinen waarin de UAntwerpen internationaal zichtbare geclusterde expertise heeft en waar er -voor wat betreft de experimentele wetenschappen- state of the art apparatuur aanwezig is.

Excellentiefinanciering

De wetenschapscommunicatie van de UAntwerpen wordt in belangrijke mate aan de speerpunten en groeipolen gerelateerd. Er wordt naar gestreefd dat op termijn in elk van de speerpunten en groeipolen tenminste één vorser actief zal zijn die financiering van de European Research Council (ERC) geniet. De UAntwerpen telt negen excellentieconsortia die zich situeren binnen en over de speerpunten en groeipolen heen. De huidige Methusalem-vorsers zijn eveneens werkzaam binnen en over de speerpunten heen.

European Research Council (ERC) grant

De European Research Council (ERC) verleent onderzoekskredieten aan excellente jonge onderzoekers (Starting Grantsen gevestigde onderzoekers (Consolidator Grants, Synergy Grants, Advanced Grants). Zo kunnen ze een onderzoeksgroep opstarten rond een uitdagend onderzoeksthema.

Het gaat hier om de meest prestigieuze Europese onderzoeksfinanciering.

Contact

Departement Onderzoek & Innovatie Campus Middelheim, Gebouw A
A.140
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 30 02
research@uantwerpen.be