Een kernfaciliteit heeft een dienstverlenende functie en brengt complementaire wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur en/of -expertise samen in een overkoepelende eenheid, en genereert zo een grotere capaciteit en impact. Kernfaciliteiten zijn hefbomen voor het wetenschappelijke onderzoek omdat ze state-of-the-art infrastructuur en/of hoog gespecialiseerde expertise ter beschikking stellen aan andere onderzoekers en dit bij voorkeur op internationaal niveau. Door hun professionele service helpen ze UAntwerpen onderzoekers excellent academisch onderzoek te voeren. De kernfaciliteiten hebben een breed en internationaal netwerk en zorgen voor visibiliteit van hun expertise en infrastructuur, zodat ook derde partijen er veelvuldig beroep op doen.

De UAntwerpen financiert de kernfaciliteiten met een jaarlijkse basisfinanciering ter ondersteuning en erkenning van hun belangrijke dienstverlenende functie.

Antwerp Centre for Advanced Microscopy (ACAM)

In deze kernfaciliteit zijn de expertise en infrastructuur ondergebracht voor beeldvorming binnen cel- en moleculair biologisch onderzoek, met een nadruk op histologische technieken. Naast instrumenten voor optische en elektronen microscopie beschikt de faciliteit over apparatuur voor cryo- en ultramicrotomie, en elektrofysiologie.

Antwerp Text Mining Centre (TEXTUA)

TEXTUA heeft als missie om schaalbare oplossingen aan te bieden aan onderzoekers uit elke wetenschappelijke discipline die grote hoeveelheden tekstdata willen analyseren en gebruiken, inclusief automatisch getranscribeerde spraak, geschreven tekst in afbeeldingen en afbeeldingen die automatisch in tekst worden beschreven. TEXTUA bundelt de unieke bestaande expertise in digitale tekstanalyse aan de Universiteit Antwerpen met speciale nadruk op “explainable AI”, en biedt capaciteit om het groeiende aantal interdisciplinaire vragen dat ons vandaag bereikt te ondersteunen.

Biobank

De Biobank Antwerpen beheert een ruime collectie van menselijk lichaamsmateriaal dat afkomstig is van de UAntwerpen en het UZA. De Biobank werkt volgens standaardprocedures (SOPs) voor het verzamelen, bewerken en bewaren van hoogkwalitatief bevroren en gefixeerd weefsel en stalen van lichaamsvocht. De bank heeft opslagruimte voor temperaturen tot -180°C en een automatisch cryogeen biobank opslagsysteem. Er kunnen biologische stalen aangevraagd worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

BIOMedical Informatics Network Antwerpen (BIOMINA)

De missie van BIOMINA is om als kernfaciliteit een professionele bioinformatica service te leveren door een duurzaam model voor support, training, en samenwerking uit te rollen, door de bioinformatica capaciteit te verhogen om groeiende noden te beantwoorden en door een sterke bioinformatica community te bouwen. BIOMINA wordt gedragen door complementaire PIs, die bestaande bioinformatica sterktes willen vertalen om biomedische, klinische, biologische en bio-ingenieur laboratoria binnen de Universiteit Antwerpen, maar ook externe klanten in ziekenhuizen en de industrie, te ondersteunen.

CalcUA

CalcUA stimuleert het gebruik van wetenschappelijk en technisch rekenen door toegang te verlenen tot state-of-the-art computerinfrastructuur. Ze deelt kennis en expertise, en biedt training aan rond het efficiënt gebruik van deze rekeninfrastructuur in combinatie met de best beschikbare algoritmen. Onderzoekers kunnen gebruik maken van de meest recente ontwikkelingen op vlak van wetenschappelijk en technisch rekenen in hun onderzoek en R&D.

Centre for Proteomics (CfP)

CfP richt zich op het multidisciplinaire gebied van de proteomics en is opgebouwd uit een consortium van onderzoeksgroepen met complementaire expertise. De faciliteit beschikt over een uitgebreid state of the art instrumentarium voor vloeistofchromatografie en massaspectrometrie. Het aanbod aan services varieert van structuuropheldering (inclusief PTMs) tot kwantitatieve proteomics (met of zonder labels), van kleine moleculen tot grotere polymeren en eiwitten, van eenvoudige tot complexe mengsels.

DynXlab: Center for 4D quantitative X-ray imaging and analysis (DynXlab)

Deze kernfaciliteit integreert infrastructuur van topkwaliteit en unieke expertise op gebied van X-stralenbeeldvorming met het oog op de reconstructie, verwerking en analyse van dynamische 3D-scènes. Ze maakt gebruik van complementaire platformen voor 4D Xstralenbeeldvorming, waaronder een ultra-flexibel en multi-modaal X-stralen CT systeem (FleXCT) en een stereoscopisch hogesnelheids-X-stralenvideografie-systeem (3D2YMOX). De faciliteit biedt dienstverlening op maat voor beeldacquisitie –reconstructie en -analyse voor zowel industriële als (invivo) biologische studies.

Flow Cytometry and Cell Sorting Core Facility UAntwerpen (FACSUA)

De ambitie van het Laboratorium voor Experimentele Hematologie is zowel basis als geavanceerde flowcytometrie toegankelijk te maken voor alle huidige en toekomstige gebruikers binnen AUHA om zo kwalitatief celbiologisch en (pre)klinisch cellulair onderzoek naar een hoger niveau te brengen, kwalitatieve opleiding over flowcytometrie en zijn toepassingen aan te bieden aan meerdere faculteiten en toegang te geven tot externe dienstverlening waarbij flowcytometrische analyse noodzakelijk is, zowel intellectueel als praktisch.

Molecular Imaging Center Antwerp - Bio-Imaging Lab (MICA-BIL)

Deze kernfaciliteit bundelt de belangrijkste preklinische beeldvormingsexpertise en ‐faciliteiten binnen de UAntwerpen. De apparatuur laat toe om virtuele sneden te maken doorheen een levend proefdier en op deze manier allerlei anatomische, morfologische, fysiologische en moleculaire processen kwantitatief op te volgen in de tijd in hetzelfde dier. Naast de in‐vivo multi‐modale beeldvormingsystemen is er tevens toegang/gebruik mogelijk van een in‐vivo Bioluminescentie/Fluorescentie camera, proefdier‐monitoring, microsurgery en een proefdier animalarium onder stralingsbeveiliging.

Neuromics Support Facility (NSF)

Deze faciliteit levert services en training in de gebieden van genetica, genomics, transcriptomics, bioinformatics, histologie en cellulaire beeldvorming. De verantwoordelijkheden van NSF omvatten de evaluatie van de nieuwe wetenschappelijke en commerciële hulpmiddelen en technologieën, consultaties, gebruikerstraining en ontwerpondersteuning voor experimenten.

The Antwerp Social Lab (tASL)

Het Antwerp Social Lab bundelt de expertise, netwerken en een portfolio van onderzoeksprojecten waarin een grote verscheidenheid aan state-of-the-art psychofysiologische en gedragsmatige onderzoeksmaatregelen worden ingezet. Het Antwerp Social Lab beschikt momenteel over state-of the-art infrastructuur zoals eye-tracking om aandacht en cognitieve verwerking te bestuderen en electrodermale activiteit (zweetreacties), facial EMG (activatie van gelaatsspieren) en hartslag om affectieve processen zoals stress en interesse vast te leggen