Sommige laboratoria of groepen beschikken over uitmuntende wetenschappelijke apparatuur of expertise, waar ook andere onderzoekers gebruik van kunnen maken. 

De Universiteit Antwerpen financiert een aantal van deze groepen als kernfaciliteit, als erkenning en ondersteuning van hun dienstverlening.

Antwerp Centre for Advanced Microscopy (ACAM)

In deze kernfaciliteit zijn de expertise en infrastructuur ondergebracht voor beeldvorming binnen cel- en moleculair biologisch onderzoek, met een nadruk op histologische technieken. Naast instrumenten voor optische en elektronen microscopie beschikt de faciliteit over apparatuur voor cryo- en ultramicrotomie, en elektrofysiologie.

Website: https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/celw/acam/

Woordvoerder: Prof. dr. J.-P. Timmermans
Contact: Isabel Pintelon

Biobank

De Biobank Antwerpen beheert een ruime collectie van menselijk lichaamsmateriaal dat afkomstig is van de UAntwerpen en het UZA. De Biobank werkt volgens standaardprocedures (SOPs) voor het verzamelen, bewerken en bewaren van hoogkwalitatief bevroren en gefixeerd weefsel en stalen van lichaamsvocht. De bank heeft opslagruimte voor temperaturen tot -180°C en een automatisch cryogeen biobank opslagsysteem. Klinische en niet-klinische gegevens van stalen worden beheerd door een managementsysteem op maat, dat een uniek ID-nummer aan elk staal toewijst. Er kunnen biologische stalen aangevraagd worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Woordvoerders: Prof. dr. Philippe Jorens en Dr. Elke Smits
Contact: Biobank@uza.be

CalcUA

De CalcUA-infrastructuur bestaat uit de clusters Leibniz en Vaughan, die met hun 330 rekennodes samen een totale rekenkracht van meer dan 565 teraflop vertegenwoordigen. Middels deze faciliteit worden complexe rekenopdrachten binnen bv. de chemie, fysica, informatica, wiskunde, biochemie en taalkunde mogelijk.

Website: https://www.uantwerpen.be/en/research-and-innovation/expertise/core-facilities/core-facilities/calcua/

Woordvoerder: Prof. dr. A. Cuyt
Contacthpc@uantwerpen.be

Centre for Proteomics (CfP)

CfP richt zich op het multidisciplinaire gebied van de proteomics en is opgebouwd uit een consortium van onderzoeksgroepen met complementaire expertise. De faciliteit beschikt over een uitgebreid state of the art instrumentarium voor vloeistofchromatografie en massaspectrometrie. Het aanbod aan services varieert van structuuropheldering (inclusief PTMs) tot kwantitatieve proteomics (met of zonder labels), van kleine moleculen tot grotere polymeren en eiwitten, van eenvoudige tot complexe mengsels.

Website: https://www.uantwerpen.be/en/research-and-innovation/expertise/core-facilities/core-facilities/centre-for-proteomics/

Woordvoerder: Prof. dr. Inge Mertens
Contact: Jusal Quanico

Neuromics Support Facility (NSF)

Deze faciliteit levert services en training in de gebieden van genetica, genomics, transcriptomics, bioinformatics, histologie en cellulaire beeldvorming. De verantwoordelijkheden van NSF omvatten de evaluatie van de nieuwe wetenschappelijke en commerciële hulpmiddelen en technologieën, consultaties, gebruikerstraining en ontwerpondersteuning voor experimenten.

Website: https://www.neuromicssupportfacility.be/

Woordvoerder: Prof. dr. Rosa Rademakers
Contact: gsf@uantwerpen.be

In vivo Bio-Imaging Lab

De specialisatie van deze kernfaciliteit is in vivo imaging van kleine proefdieren als model voor de mens, met een focus op neurowetenschappen. De faciliteit beschikt daarvoor over vier scanners voor nuclear Magnetic Resonance Imaging (MRI) van kleine proefdieren.

Website: https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/bio-imaging-lab/

Woordvoerder: Prof. dr. A. Van Der Linden
Contact: Bio-Imaginglab@uantwerpen.be

StatUA

StatUa is de kernfaciliteit voor statistische en methodologische ondersteuning aan de UAntwerpen. De individuele statistische ondersteuning wordt aangeboden aan onderzoekers en doctoraatsstudenten, en omvat dienstverlening voor het opzetten van de studie (experimenteel en observationeel proefopzet, steekproefberekening), het uitwerken van een plan voor dataverzameling, data invoer en cleaning, het uitwerken en uitvoeren van een statistisch analyseplan, het verstrekken van statistisch advies bij het schrijven van papers of artikels, en het formuleren van antwoorden op commentaren van de referees.  Naast het verlenen van individuele statistische ondersteuning, levert StatUa ook dienstverlening via het inrichten van cursussen. Zowel de consulting service als cursussen zijn ook voor externe partijen toegankelijk.

Website: https://www.uantwerpen.be/en/research-and-innovation/expertise/core-facilities/core-facilities/statua/

Woordvoerder: Prof. dr. Steven Abrams
Contact: statua@uantwerpen.be