Consortia

De Universiteit Antwerpen heeft 15 Onderzoeksexcellentieconsortia (OEC) die actief zijn in verschillende wetenschappelijke disciplines. Deze OEC zijn internationale uithangborden die consortia van uitmuntende onderzoekers samenbrengen.
De OEC ontvangen structurele financiering voor enkele jaren om hun internationale leiderschapspositie verder te ontwikkelen. Elk OEC heeft een onderzoeksmanager die de onderzoeksstrategie van het consortium ondersteunt en die een cruciale rol speelt in het identificeren en verhogen van de financieringsmogelijkheden.

Methusalem-houders

Methusalem is het financieringskanaal van de Vlaamse Overheid dat als doel heeft om internationaal toonaangevende onderzoekers die een grote groep leiden waar onderzoek van het excellentieniveau wordt bedreven, langdurig van structurele middelen te voorzien. 

European Research Council grantees

De European Research Council (ERC) verleent onderzoekskredieten aan excellente jonge onderzoekers (Starting Grants) en gevestigde onderzoekers (Consolidator Grants, Synergy Grants, Advanced Grants). Zo kunnen ze een onderzoeksgroep opstarten rond een uitdagend onderzoeksthema.

Het gaat hier om de meest prestigieuze Europese onderzoeksfinanciering.

VLIR-leerstoelen

Jaarlijks kennen de universiteiten van Berkeley, UCLA en Pennsylvania, in samenwerking met de Vlaamse Interuniversitaire Raad en het Departement Onderwijs en Vorming, elk een leerstoel toe aan een onderzoeker verbonden aan een van de Vlaamse universiteiten en actief binnen het domein van de ‘Dutch studies’.  Het doel van de leerstoelen is om de cultuur, literatuur, geschiedenis en kunst van de Lage Landen te bestendigen als een integraal deel van het curriculum aan de Amerikaanse gastinstelling.