Side header image

Onderzoeksexcellentie

Speerpunten en Groeipolen

De Universiteit Antwerpen is een echte onderzoeksuniversiteit. In negen speerpunten en drie groeipolen van onderzoek behoren we tot de wereldtop. De speerpunten en groeipolen zijn onderzoeksdomeinen waarin UAntwerpen internationaal zichtbare, geclusterde expertise heeft en waar er - voor de experimentele wetenschappen - state of the art apparatuur aanwezig is.

Excellentiefinanciering

De Universiteit Antwerpen telt negen excellentieconsortia die zich situeren binnen en over de speerpunten en groeipolen heen, net zoals de Methusalem-vorsers.

European Research Council (ERC) grant

De European Research Council (ERC) verleent onderzoekskredieten aan excellente jonge onderzoekers (Starting Grantsen gevestigde onderzoekers (Consolidator Grants, Synergy Grants, Advanced Grants). Zo kunnen ze een onderzoeksgroep opstarten rond een uitdagend onderzoeksthema.

Het gaat hier om de meest prestigieuze Europese onderzoeksfinanciering.

Contact

Departement Onderzoek & Innovatie Campus Middelheim, Gebouw A
A.140
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 30 02
research@uantwerpen.be