Situering

Jaarlijks kennen de universiteiten van Berkeley, UCLA en Pennsylvania, in samenwerking met de Vlaamse Interuniversitaire Raad en het Departement Onderwijs en Vorming, elk een leerstoel toe aan een onderzoeker verbonden aan een van de Vlaamse universiteiten en actief binnen het domein van de ‘Dutch studies’.  Het doel van de leerstoelen is om de cultuur, literatuur, geschiedenis en kunst van de Lage Landen te bestendigen als een integraal deel van het curriculum aan de Amerikaanse gastinstelling.

De gastprofessor wordt uitgenodigd voor één trimester (minstens 10 weken). Hij/zij geeft in het Engels twee vakken (undergraduate/graduate) in de eigen discipline en een publieke lezing over een thema naar keuze. De leerstoel kan enkel worden toegewezen aan ZAP-leden of postdocs op voorwaarde dat zij bezoldigd zijn en verbonden aan één van de Vlaamse universiteiten. De betrokken universiteit kan hiervan afwijken indien zij dit wenselijk acht.

De kosten van deze leerstoelen worden verdeeld tussen de Vlaamse overheid (vlucht, ziekte- en reisverzekering en logieskosten voor een maximum van 2500€ per maand in het geval van de Brueghel en Rubens Chair), de onthalende Amerikaanse universiteit (office space, verblijfskosten tot max. 10 000€ in het geval van de Van Dyck Chair) en de Vlaamse universiteit die de gastprofessor tewerkstelt (forfaitaire expatriatievergoeding van 1250 € per maand, max. 5000€ voor 4 maanden). Binnen de Universiteit Antwerpen worden deze kosten gedekt via de oproep van de BOF Sabbaticals.

Er zijn drie verschillende leerstoelen waarvoor onderzoekers vanuit Vlaanderen in aanmerking komen. De aanvraagprocedure verloopt steeds via de onthalende Amerikaanse universiteit, maar hierbij wordt wel rekening gehouden met een rotatiesysteem dat werd uitgewerkt binnen de VLIR zodat elke Vlaamse universiteit beurtelings voor elke leerstoel voorrang heeft om een kandidaat kan af te vaardigen. Dit betekent echter niet dat aanvragen vanuit andere universiteiten niet worden aanvaard.

1. Antoon Van Dyck Chair, University of California

Deze leerstoel wordt meestal opgenomen tijdens het tweede semester van het academiejaar, waarbij de volgende procedure wordt gevolgd. UCLA kiest een kandidaat uit een lijst van kandidaten opgesteld door de Vlaamse universiteiten, rekening houdend met het afgesproken rotatiesysteem en richt een facultaire commissie op die de gastprofessor aanstelt. De voordracht vanuit UCLA wordt nadien finaal goedgekeurd door de Vlaamse Interuniversitaire Raad. Het is echter ook mogelijk voor onderzoekers uit één van de Vlaamse universiteiten om zelf interesse te laten blijken voor de leerstoel.  

De contactpersonen voor deze leerstoel binnen Vlaanderen zijn:

2. Peter Paul Rubens Chair, University of Berkeley

De gastprofessor wordt meestal uitgenodigd voor het eerste semester van het academiejaar. Berkeley kiest een kandidaat uit een lijst van kandidaten opgesteld door de Vlaamse universiteiten, rekening houdend met het afgesproken rotatiesysteem en richt een facultaire commissie op die de gastprofessor aanstelt.  De voordracht vanuit Berkeley wordt nadien finaal goedgekeurd door de Vlaamse Interuniversitaire Raad. Het is echter ook mogelijk voor onderzoekers uit één van de Vlaamse universiteiten om zelf interesse te laten blijken voor de leerstoel. Het belangrijkste criterium hierbij is dat de kandidaat goed past binnen het concept van de universiteit en de respectievelijke vakgroep. 

De contactpersonen voor deze leerstoel binnen Vlaanderen zijn:

3. Pieter Brueghel Chair, University of Pennsylvania

Deze leerstoel wordt meestal opgenomen tijdens het tweede semester van het academiejaar, meer bepaald in de periode midden januari- eind april. De universiteit van Pennsylvania is vooral geïnteresseerd in post-docs met onderwijservaring binnen een van de volgende domeinen: Duitse of Nederlandse literatuur, kunst, geschiedenis, musicologie, filosofie, vergelijkende literatuurwetenschap, film en media studies, en gender studies. UPenn kiest een kandidaat uit een lijst van kandidaten opgesteld door de Vlaamse universiteiten, rekening houdend met het afgesproken rotatiesysteem en richt een facultaire commissie op die de gastprofessor aanstelt.  De voordracht vanuit UPenn wordt nadien finaal goedgekeurd door de Vlaamse Interuniversitaire Raad. Het is echter ook mogelijk voor onderzoekers uit één van de Vlaamse universiteiten om zelf interesse te laten blijken voor de leerstoel. 

De contactpersonen voor deze leerstoel binnen Vlaanderen zijn: