Side header image

Francqui-Stichting

Het doel van de Francqui-Stichting bestaat erin het prestige van de onbaatzuchtige fundamentele navorsing aan te moedigen. Hiertoe verleent zij aan onze vorsers een onbetwistbare morele steun. De statuten vermelden duidelijk dat haar objectief erin bestaat "de ontwikkeling van het hoger onderwijs en van het wetenschappelijk onderzoek in België te bevorderen".

Impliciet houdt dit ook in dat de interuniversitaire samenwerking wordt aangemoedigd.

Voor het academiejaar 2019-2020 heeft de UAntwerpen de eer om volgende laureaten van een Binnenlandse Francqui Leerstoel te mogen verwelkomen:

 • Leerstoel aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie:
  Prof. dr. Siem Jan Koopman
   – Vrije Universiteit Amsterdam
  Titel:
  The Econometrics of Time-Varying Parameters
  Promotor: Prof. dr. Sunčica Vujić
  Inaugurale lezing: donderdag 19 maart 2020 – 16 uur, Stadscampus – Grauwzusters – Promotiezaal
 • Leerstoel aan de Faculteit Wetenschappen
  Prof. dr. Luc De Raedt - KULeuven
  Promotor: Prof. dr. Bart Goethals
  Inaugurale lezing: donderdag 12 maart 2020 – 17 uur, Campus Middelheim –
  Gebouw G -  Lokaal G.010

Van 2019 tot 2022 treedt de volgende professor op als Collen-Francqui Onderzoekshoogleraar:

 • Leerstoel aan de Faculteit Wetenschappen:
  Prof. dr. Bert Maes – UAntwerpen
  Inaugurale lezing: maandag 15 juni 2020 – 18 uur, Stadscampus – De Grauwzusters – Promotiezaal

Voor het academie jaar 2019-2020 treedt de volgende professor op als International Collen-Francqui Professor:

 • Leerstoel aan de Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen:
  Prof. dr. Philippe De Wals Université Laval
  Promotoren
  : Prof. dr. Philippe Beutels en prof. dr. Pierre Van Damme
 • Inaugurale lezing: woensdag 11 maart 2020 – 18 uur, Campus Drie Eiken –
  Gebouw O – Lokaal O.O8

Voor het academiejaar 2018-2019 heeft de UAntwerpen de eer om volgende laureaten van een Binnenlandse Francqui Leerstoel te mogen verwelkomen:

 • Leerstoel aan de Faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen:
  Prof. dr. Sabina De Geest
  - KU Leuven en Universiteit van Basel
  Promotor: Prof. D. Tinne Dilles (FGGW).
  Inaugurale lezing: vrijdag 15 maart 2019 om17:00, gevolgd door een receptie op 18:00, Campus Drie Eiken – Gebouw Q – Promotiezaal – Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
 • Leerstoel aan de Faculteit Rechten
  Prof. Dr. Margot E. Salomon - London School of Economics and Political Science
  Promotor: Prof. dr. Wouter Vandenhole (FRECH)
  Inaugurale lezing: donderdag 21 februari 2019 om 17:30, Stadscampus, Kapel De Grauwzusters.

Van 2017 tot 2020 treedt de volgende professor op als Francqui Onderzoekshoogleraar:

 • Leerstoel aan de Faculteit Wetenschappen:
  Prof. dr. Sara Bals – UAntwerpen
  Inaugurale lezing: woensdag 14 maart 2018 (17 uur, Campus Middelheim/G.010 -Jan Fabre)

 

Laureaten - (Academiejaar 2011-2017)

Laureaten (Academiejaar 2011 tot 2017)

Contact

Birgit Houben Campus Middelheim, Gebouw A
A.130
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 31 39
birgit.houben@uantwerpen.be