Het doel van de Francqui-Stichting bestaat erin het prestige van de onbaatzuchtige fundamentele navorsing aan te moedigen. Hiertoe verleent de Stichting de vorsers vier soorten toekenningen:

Twee types professoren extern aan de UAntwerpen:

 • de binnenlandse Francqui Leerstoel, toegekend  aan een professor uit een andere Belgische universiteit. Jaarlijks kan de UAntwerpen twee dergelijke leerstoelen toekennen, waarvan er één mag toegekend worden aan een professor verbonden aan een buitenlandse (Europese) Instelling;
 • het mandaat van International Francqui Professor, op voordracht van de UAntwerpen en minstens één andere Belgische universiteit voor een buitenlands eminent geleerde met een wereldreputatie.

Twee types voor professoren aan de UAntwerpen:

 • De Francqui Onderzoeksprofessor
 • De Francqui Docent (of Start-Up Grant) voor nieuwe leden van het ZAP

Indien de houder van één van deze vier leerstoelen werkzaam is binnen het domein van de (bio)medische wetenschappen, wordt er gesproken van ‘Collen-Francqui’ leerstoelen gezien de donaties van de Désiré Collen Stichting aan de Francqui Stichting ten behoeve van (bio)medisch onderzoek.

Voor het academiejaar 2022-2023 heeft de UAntwerpen de eer om volgende laureaten van een binnenlandse Francqui Leerstoel te mogen verwelkomen:

 • Leerstoel aan de Faculteit Rechten
  Prof. dr. Britta VAN BEERS, Vrije Universiteit Amsterdam
  Promotor: Prof. dr. Kristof Van Assche

 • Leerstoel aan de Faculteit Sociale Wetenschappen
  Prof. dr. Mieke VAN HOUTTE, Universiteit Gent
  Promotor: Prof. dr. Noel Clycq en prof. dr. Jan Vanhoof

Voor de academiejaren 2021-2022 en 2022-2023 treden de volgende professoren op als International Francqui Professor:

 • Leerstoel aan de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
  Prof. dr. Bruce CONNELL, York University, Glendon College, Toronto
  Promotor: Prof. dr. Jo Verhoeven

 • Leerstoel aan de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
  Prof. dr. William MARX, Collège de France, Parijs
  Promotor: Prof. dr. Franc Schuerewegen

 • Leerstoel aan de Faculteit Wetenschappen
  Prof. dr. Richard SHINE, Macquarie University, Sydney
  Promotor: Prof. dr. Raoul Van Damme

Van 2021 tot 2024 treedt de volgende professor op als Francqui Onderzoekshoogleraar

 • Leerstoel aan de Faculteit Sociale Wetenschappen:Prof. dr. Stefaan Walgrave – UAntwerpen

Voor de academiejaren 2022-2025 treedt de volgende professor op als Collen-Francqui Docent:

 • Leerstoel aan de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
  Prof. dr. Rose Bruffaerts