Het doel van de Francqui-Stichting bestaat erin het prestige van de onbaatzuchtige fundamentele navorsing aan te moedigen. Hiertoe verleent de Stichting de vorsers vier soorten toekenningen:

Twee types professoren extern aan de UAntwerpen:

  • de binnenlandse Francqui Leerstoel, toegekend  aan een professor uit een andere Belgische universiteit. Jaarlijks kan de UAntwerpen twee dergelijke leerstoelen toekennen, waarvan er één mag toegekend worden aan een professor verbonden aan een buitenlandse (Europese) Instelling;
  • het mandaat van International Francqui Professor, op voordracht van de UAntwerpen en minstens één andere Belgische universiteit voor een buitenlands eminent geleerde met een wereldreputatie.

Twee types voor professoren aan de UAntwerpen:

  • De Francqui Onderzoeksprofessor
  • De Francqui Docent (of Start-Up Grant) voor nieuwe leden van het ZAP

Indien de houder van één van deze vier leerstoelen werkzaam is binnen het domein van de (bio)medische wetenschappen, wordt er gesproken van ‘Collen-Francqui’ leerstoelen gezien de donaties van de Désiré Collen Stichting aan de Francqui Stichting ten behoeve van (bio)medisch onderzoek.