Side header image

Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)

Op 1 januari 2016 fuseerden het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en het Agentschap Ondernemen tot het Agentschap Innoveren & Ondernemen. De IWT onderzoeksprogramma's SBO, TBM en Doctoraatsbeurzen SB werden daarbij overgedragen aan het FWO. Alle lopende projecten en beurzen, toegekend vóór 1 januari 2016, worden verder opgevolgd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen. De huidige overeenkomsten lopen verder, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde procedures.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen is een publiek agentschap voor de financiering van strategisch basis- en toegepast (industrieel) onderzoek.

Het grootste gedeelte van de eigen middelen wordt aangewend voor de ondersteuning van industriële O&O-projecten. De aanvragen komen uit het bedrijfsleven, doch worden vaak in samenwerking met een publieke kennisinstelling (universiteit, hogeschool, …) uitgevoerd, waarbij de kennisinstelling kan optreden als onderzoekspartner of als dienstverlener. De slaagkans is vrij groot, de mogelijkheid tot indienen permanent open. De middelen voor de publieke onderzoekspartner worden via de bedrijfspartner toegekend.

Naast andere projecten, deels specifiek op de kmo-sector gericht, biedt het VLAIO  ook ondersteuning voor pre- en postdoctorale mandaten.

Verder beheert het agentschap een aantal programma’s voor rekening van de Vlaamse overheid. Zo lopen o.m. het landbouwkundig onderzoek en ook de TETRA-projecten via het VLAIO.

Contact

Ann Aerts Middelheimcampus, Gebouw A
A.129
Tel. +32 3 265 30 27
annfb.aerts@uantwerpen.be

Contact

Liesbet Cockx Middelheimcampus, Gebouw A
A.129
Tel. +32 3 265 31 98
liesbet.cockx@uantwerpen.be

Contact

Bruno Hoste Middelheimcampus, Gebouw A
A.132
Tel. +32 3 265 30 53
bruno.hoste@uantwerpen.be