Het Agentschap Innoveren & Ondernemen is een publiek agentschap voor de financiering van strategisch basis- en toegepast (industrieel) onderzoek.

Het grootste gedeelte van de eigen middelen wordt aangewend voor de ondersteuning van industriële O&O-projecten. De aanvragen komen uit het bedrijfsleven, doch worden vaak in samenwerking met een publieke kennisinstelling (universiteit, hogeschool, …) uitgevoerd, waarbij de kennisinstelling kan optreden als onderzoekspartner of als dienstverlener. De slaagkans is vrij groot, de mogelijkheid tot indienen permanent open. De middelen voor de publieke onderzoekspartner worden via de bedrijfspartner toegekend.

Naast andere projecten, deels specifiek op de kmo-sector gericht, biedt het VLAIO  ook ondersteuning voor pre- en postdoctorale mandaten.

Verder beheert het agentschap een aantal programma’s voor rekening van de Vlaamse overheid. Zo lopen o.m. het landbouwkundig onderzoek en ook de TETRA-projecten via het VLAIO.