Side header image

Ethische Advisering

    Zal er tijdens het onderzoek worden gewerkt met menselijke participanten
    (voor het uitvoeren van o.a. survey-onderzoek, interviews, observatieonderzoek,...)?

     Bestaat tijdens het uitvoeren van het onderzoek het risico dat de resultaten
     een directe militaire toepassing zouden kunnen krijgen of zouden kunnen worden
     misbruikt voor terroristische toepassingen? 

Contact

Marianne De Voecht
Secretaris
Campus Middelheim, Gebouw A
A.101
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 30 29
marianne.devoecht@uantwerpen.be

Contact

Kristina Granaas Campus Middelheim, Gebouw A
A.101
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 31 95
kristina.granaas@uantwerpen.be