Side header image

Ethische Commissie Dierproeven (ECD)

Vooraleer een dierproef kan starten, dient deze ter evaluatie en goedkeuring voorgelegd te worden aan de ECD. De UAntwerpen onderschrijft het principe dat het belang van dierproeven voor fundamenteel en toegepast onderzoek overwogen moet worden in relatie met het effect op de betrokken proefdieren.

De ECD heeft als opdracht te garanderen dat deze overweging op een degelijke en uniforme wijze wordt uitgevoerd. Daarbij neemt de ECD het zogenaamde “3V principe” ( verminderen, verfijnen en vervangen van dierproeven) in acht. De ECD sluit hiermee aan bij de bezorgdheden van de publieke opinie en de vereisten van de wetgever.

De ECD wordt gevormd door interne en externe leden met expertise op het vlak van ethiek, alternatieve methoden voor dierproeven, dierengezondheid en -welzijn alsook op het vlak van onderzoekstechnieken, proefopzet en statistische analyse.

Extra informatie

Extra informatie

Contact

Kristina Granaas Campus Middelheim, Gebouw A
A.101
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 31 95
ecd@uantwerpen.be
Nieuws


1