Bestaat tijdens het uitvoeren van het onderzoek het risico dat de resultaten een directe militaire toepassing zouden kunnen krijgen of zouden kunnen worden misbruikt voor terroristische toepassingen?

De commissie werd opgericht door Bestuurscollege op 1 juli 2014 en er werd gekozen voor een interdisciplinaire samenstelling, waarbij onderzoekers uit de voor ethisch advies vatbare onderzoeksdomeinen werden aangesteld.