De problematiek rond wetenschappelijke fraude speelt niet alleen op het Vlaamse niveau, maar ook binnen de wereldwijde onderzoeksgemeenschap in toenemende mate een belangrijke rol. Daarom engageert de Universiteit Antwerpen zich in de eerste plaats sterk om onderzoekers voldoende te sensibiliseren rond de mogelijke valkuilen van de wetenschapsbeoefening. Daarnaast beschikt onze universiteit reeds sinds 2009 over een set richtlijnen die wetenschappelijke integriteit moeten promoten en garanderen en onderschrijven wij eveneens ‘The European Code of Conduct for Research Integrity’, opgesteld in 2010 door de European Science Foundation en ALL European Academies.

Met het oog op de opvolging van concrete inbreuken op de wetenschappelijke integriteit werd in 2010 aan de Universiteit Antwerpen een Commissie Wetenschappelijke Integriteit opgericht die op een transparante manier, zij het met de nodige aandacht voor de privésfeer, gevallen van wetenschappelijke fraude behandelt. 

Bovendien heeft de Universiteit Antwerpen zich recent ook geëngageerd om op Vlaams niveau initiatieven rond wetenschappelijke integriteit te initiëren door haar lidmaatschap van de Vlaamse Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Een inbreuk melden

Professor Willem Lemmens, ZAP-lid binnen het Departement Wijsbegeerte en het Centrum Pieter Gillis, treedt  op als meldpunt wetenschappelijke fraude. Onderzoekers van de universiteiten kunnen, met de nodige garantie voor hun anonimiteit, bij hem terecht met vragen over wetenschappelijke integriteit of voor de aanmelding van een gepercipieerde inbreuk.