Side header image

Toelating tot het doctoraat en inschrijving

Wat heb je nodig om te kunnen starten met een doctoraat?

Wanneer je dit allemaal in orde hebt gebracht, kan je een aanvraagdossier indienen bij de Centrale Onderwijsadministratie. 

De faculteit waarin je wilt doctoreren beslist over de eigenlijke toelating op basis van je voorgestelde onderzoeksproject (dat je samen met je promotor(en) opstelt). 

Voor een aantal categorieën van studenten kan de faculteit beslissen om de aanvaarding van het doctoraat te laten afhangen van het succesvol afleggen van een voorbereidingsprogramma. Dit geldt voor:

  • kandidaten die het diploma van doctor wensen te behalen in een andere discipline dan die van hun masterdiploma;
  • kandidaten met een buiten de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd diploma;
  • kandidaten die niet over een diploma van master beschikken (én een afwijking van de toelatingsvoorwaarden hebben bekomen).

Bekijk ook zeker de vacatures voor doctoraatsbeurzen.