Side header image

Toelating tot het doctoraat en inschrijving

Om een doctoraat te kunnen starten moet je in het bezit zijn van een masterdiploma of een diploma dat hieraan gelijkgesteld is.

Verder heb je een onderwerp, een promotor en financiering nodig. Wanneer je dit allemaal in orde hebt gebracht, kan je een aanvraagdossier indienen bij de Centrale Onderwijsadministratie. 

De faculteit waarin je wilt doctoreren beslist over de eigenlijke toelating op basis van je voorgestelde onderzoeksproject (dat je samen met je promotor opstelt). 

Voor een aantal categorieën van studenten kan de faculteit beslissen om de aanvaarding van het doctoraat te laten afhangen van het succesvol afleggen van een voorbereidingsprogramma binnen de discipline waarin de kandidaat wenst te doctoreren. Dit geldt voor:

  • studenten die het diploma van doctor wensen te behalen in een andere discipline dan dit van hun masterdiploma;
  • studenten met een diploma van master waarvoor de Universiteit Antwerpen geen onderwijsbevoegdheid bezit;
  • studenten met een buiten de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd diploma

Bekijk ook zeker de vacatures voor doctoraatsbeurzen.