Wat heb je nodig om te kunnen starten met een doctoraat?

Wanneer je dit allemaal in orde hebt gebracht, kan je een aanvraagdossier indienen bij de Centrale Onderwijsadministratie. 

De faculteit waarin je wilt doctoreren beslist over de eigenlijke toelating op basis van je voorgestelde onderzoeksproject (dat je samen met je promotor(en) opstelt). 

Voor een aantal categorieën van studenten kan de faculteit beslissen om de aanvaarding van het doctoraat te laten afhangen van het succesvol afleggen van een voorbereidingsprogramma. Dit geldt voor:

 • kandidaten die het diploma van doctor wensen te behalen in een andere discipline dan die van hun masterdiploma;
 • kandidaten met een buiten de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd diploma;
 • kandidaten die niet over een diploma van master beschikken (én een afwijking van de toelatingsvoorwaarden hebben bekomen).

Bekijk ook zeker de vacatures voor doctoraatsbeurzen.

Samenwerking met externe partners

Als je doctoraat een samenwerking met externe partners inhoudt (bijvoorbeeld een bedrijf of een andere universiteit), dan is het best om bepaalde afspraken vooraf te maken over publicatie, geheimhouding en eigendomsrechten op de resultaten van het onderzoek. Ook indien je denkt dat sommige van jouw resultaten gevaloriseerd en/of commercieel toegepast kunnen worden, kan je dit best op tijd regelen.

Dienst Valorisatie (Dept. Onderzoek & Innovatie) biedt ondersteuning en advies en helpt je bij het opstellen van een gepaste overeenkomst.

Studiegeld doctoraat

Bij een inschrijving als doctoraatsstudent betaal je studiegeld voor de eerste inschrijving in het doctoraat en voor de verdediging. Als beide situaties samenvallen binnen één academiejaar zijn beide bedragen verschuldigd. 

De volgende tarieven zijn van toepassing op het doctoraat (diplomacontract):

 • Academiejaar 2022-2023
  • Eerste inschrijving in het doctoraat: 490,6 euro
  • Herinschrijving: 0 euro
  • Verdediging: 490,6 euro
  Academiejaar 2023-2024
  • Eerste inschrijving in het doctoraat: 545,8 euro
  • Herinschrijving: 0 euro
  • Verdediging: 545,8 euro

De betaling van het studiegeld mag enkel gebeuren nadat je vanuit de centrale studentenadministratie expliciet de vraag hebt gekregen.