Het is mogelijk om aan de Universiteit Antwerpen te doctoreren in het kader van de Associatie in één van de volgende studiegebieden:

  • Audiovisuele en beeldende kunst
  • Muziek en podiumkunsten
  • Nautische Wetenschappen

De voorwaarden zijn dat: 

  • één of meerdere hogescholen binnen de Associatie de bevoegdheid hebben tot het aanbieden van de graad van master in het studiegebied waarin het doctoraat wordt voorbereid;
  • het doctoraatsproject is ingebed in een onderzoeksomgeving, waarvan zowel de universiteit als één van de hogescholen van de Associatie deel uitmaken.

Procedure aanvraag tot doctoreren

Je dient de reguliere Procedure Doctoreren te volgen, maar een belangrijk aandachtspunt is dat een doctoraat in het kader van de Associatie een gemeenschappelijke onderzoeksomgeving veronderstelt. De begeleiding van je doctoraat zal m.a.w. zowel vanuit de universiteit als de hogeschool komen. 

In een eerste fase is het daarom belangrijk dat je een promotor aan de universiteit en een promotor aan de hogeschool zoekt. Wie uit de hogeschool komt heeft echter soms niet meteen een idee van wie aan de universiteit als promotor zou kunnen optreden. Het is een goed idee eerst eens te grasduinen door de verschillende onderzoeksgroepen van de universiteit. Indien je een geschikte kandidaat-promotor gevonden hebt, kan je contact met hem of haar opnemen om eens over je project te praten. 

Van zodra je begeleiding aan de universiteit en de hogeschool hebt gevonden, en hebt nagedacht over de financiering, kan je een aanvraag bij de Centrale Onderwijsadministratie indienen. 

Samenstelling doctoraatscommissie en -jury

Het algemeen doctoraatsreglement van de Universiteit Antwerpen bevat de bepalingen voor de samenstelling van de individuele doctoraatscommissie en de jury. Artikels 17c, 19a en 19b zijn specifiek toegespitst op doctorandi die een doctoraat voorbereiden in het kader van de Associatie.

Andere bepalingen, o.a. doctoraatsopleiding

Voor het overige gelden voor doctorandi in het kader van de Associatie alle bepalingen die gelden voor andere doctorandi. Deze bepalingen kunnen worden teruggevonden in het algemeen doctoraatsreglement van de Universiteit Antwerpen, de aanvullende facultaire reglementen en op de webpagina van de Antwerp Doctoral School.