Bespreek met je promotor eventuele beschikbare assistentschappen of beursmogelijkheden. Vraag in welke mate hij/zij bereid is je eventuele beursaanvraag te steunen en hoe hij/zij je kansen op een beurs inschat.

Aanvraagprocedures voor een beurs kunnen vaak een aantal maanden in beslag nemen; begin er dus tijdig aan.

Financiering voor het doctoraat kan gebeuren via:

  • een assistentenmandaat - bezoldigd assistent;
  • een aanstelling op een onderzoeksproject dat door een promotor werd aangevraagd en betoelaagd wordt door interne (BOF) of extern toegewezen (internationale, nationale, regionale, lokale) onderzoeksmiddelen;
  • een persoonsgebonden doctoraatsmandaat (bv. FWO-aspirant en analoge mandaten, SB-beurs voor strategisch basisonderzoek, tijdelijk opvangmandaat van het Bijzonder Onderzoeksfonds – BOF, specifieke fondsen die beurzen toekennen);

Elk van deze statuten is gekoppeld aan een bepaalde aanvraagprocedure, een bepaalde (aanstellings)vorm (beurs of arbeidscontract) en aan een bepaalde reglementering (toekenningsvoorwaarden, duur, e.a.). Een aantal van deze statuten zijn specifiek bedoeld om iemand toe te laten een doctoraat voor te bereiden en kunnen dus niet gecombineerd worden met een andere activiteit of opleiding.

Meer informatie over financiering kan je terugvinden op de website van het Departement Onderzoek, Innovatie & Valorisatie Antwerpen (RIVA)

Ter info: je bent niet verplicht om financiering te zoeken. Je kan je doctoraat ook op eigen middelen afwerken.