Side header image

Aanvraag via de Centrale Onderwijsadministratie

Nadat bovenstaande stappen zijn genomen, dient een aanvraagformulier "toelating doctoraat" te worden bezorgd aan de Centrale Onderwijsadministratie. Deze laatste bezorgt het document aan de bevoegde faculteit/departement/instituut die beslist over de toelating en die de individuele doctoraatscommissie samenstelt (IDC).  De faculteit streeft ernaar om de aanvraag binnen een redelijke termijn, dit is bij voorkeur binnen de zes weken, te behandelen. Deze termijn kan echter niet gegarandeerd worden tussen 20 juli en 31 augustus.

Na een positieve beslissing, zal je worden uitgenodigd om je inschrijving in orde te brengen.  Meer informatie over inschrijven en studiegelden vind je hier.  Met vragen kan je terecht bij de helpdesk van de centrale studentenadministratie.

*the English form for students with a foreign master's degree (outside of Belgium and The Netherlands) can be found here

Jaarlijks herinschrijven

Doctorandi aan de UAntwerpen dienen zich jaarlijks opnieuw in te schrijven via SisA. Gebruik hiervoor de aanvraag "Herinschrijven academiejaar X-Y" die je vindt onder het tabblad Studieprogramma > Aanvragen in je SisA selfservice. Meer informatie over de modaliteiten van herinschrijving kan je ook steeds terugvinden op deze website. Voor vragen kan je terecht bij de helpdesk van de Centrale Onderwijsadministratie.

Alleen voor het eerste jaar en in het jaar waarin je verdedigt moet studiegeld worden betaald. In het academiejaar waarin je van plan bent te doctoreren, schrijf je je eerst gewoon in. Van zodra je via het correcte formulier aankondigt dat je je doctoraat gaat verdedigen, zal de onderwijsadministratie je uitnodigen om het studiegeld voor je verdedigingsjaar te betalen.

Contact

Centrale Onderwijsadministratie Stadscampus - gebouw S
S0.17
Lange Sint-Annastraat 7
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 56 30