Valorisatie aan Antwerpen - voormalig vice-rector Silvia Lenaerts

Antwerpen is de economische sterkhouder van Vlaanderen, dankzij haar wereldhaven, de tweede grootste chemiecluster, een sterke creatieve sector maar vooral een gezamenlijke ambitie om door middel van innovatie de regio te laten groeien.

De rol van de universiteit is verbreed naar ‘driver’, drijvende kracht, voor innovatie: ze wordt een innovatieve regionale kracht in de kennisintensieve ecosystemen. Enerzijds door het afleveren van goed opgeleide mensen; anderzijds door in te spelen op de specifieke noden van het innovatie-ecosysteem waarin de universiteit is ingebed. Uitgaande van de eigen sterktes van de Universiteit Antwerpen gecombineerd met de eigenheden van het Antwerpse ecosysteem zal de universiteit inzetten op drie valorisatiedomeinen. Om de valorisatieprocessen binnen deze verschillende domeinen te ondersteunen en te versterken zal binnen elk van deze domeinen een pre-incubatiestructuur worden opgezet. Dit is een open innovatie hub waar fysiek de verschillende actoren van het desbetreffende innovatie ecosysteem elkaar kunnen vinden om samen aan innovatieprojecten te werken en trainingsprogramma’s te volgen.

Drie Valorisatiedomeinen

1. Duurzame chemie en materialen

De Blue Gate site nauw gelinkt aan de stad, de haven, de universiteit en de Maritieme Campus, vormt het kloppende hart van innovatie in duurzame chemie vormen. UAntwerpen investeert in BlueApp door in te zetten op multidisciplinaire samenwerking om zo de brug te slaan tussen onderzoek en daadwerkelijke innovatie, door het bedrijfsleven te koppelen aan deze onderzoekers. Lees meer

2. Grootstedelijkheid, smart city, mobiliteit en logistiek

Vanuit The Beacon wordt er samengewerkt aan IoT-projecten met toepassingen in smart city, industrie 4.0 en logistiek. De sterke fysieke connectie tussen mensen leidt er tot innovatieve projecten met maatschappelijke en economische impact. Lees meer3. Infectieziekten en omgevingsgezondheid

Het unieke Antwerpse innovatie-ecosysteem in vaccinatie en infectieziekten, historisch gegroeid vanuit het in 1933 opgerichte Instituut voor Tropische Geneeskunde, wil zijn slagkracht verhogen. Vaccinopolis is ons antwoord op de duidelijke nood die binnen het ecosysteem voor onderzoek naar infectieziekten en vaccins bestaat.Ook omgevingsgezondheid is één van onze multidisciplinaire kerndomeinen, waarbij we aandacht hebben voor mens én milieu. Binnen dit kader wordt onderzoek verricht naar o.a. lucht en waterkwaliteit. Lees meer

Het spreekt voor zich we in al deze domeinen niet in silo’s denken. De connecties en kruisbestuiving tussen de verschillende onderzoekers, over de verschillende domeinen heen, zullen ervoor zorgen dat we als universiteit onze rol als kritische en onafhankelijke partner kunnen bestendigen en op die manier kunnen bijdragen aan een meer duurzame samenleving.