Ben jij als bedrijf op zoek naar een oplossing voor een industrieel probleem? Of ben je een onderzoeker die begeleiding zoekt om een onderzoek in de markt te zetten? Ons team van experten helpt je graag op weg!

Jurgen Joossens

dr. Jurgen Joossens

jurgen.joossens@uantwerpen.be 
+32 3 265 30 25

Diensthoofd valorisatiedienst

Jurgen Joossens is het hoofd van de Valorisatiedienst en brengt stakeholders vanuit verschillende achtergronden samen. Hij leidt een team van valorisatiemanagers en experts om de valorisatie-initiatieven van academische onderzoekers te ondersteunen. Jurgen is gespecialiseerd in bescherming van IP, pre-incubatie en proof-of-conceptprojecten, bedrijfsontwikkeling, licentie-onderhandelingen en spin-offs. Hij bezit een doctoraat in medicinale chemie.

Kris Bonnarens

Kris Bonnarens

kris.bonnarens@uantwerpen.be

Valorisatiemanager UZA/UAntwerpen

Kris Bonnarens is onze valorisatiemanager en liaison met het UZA (Universitair Ziekenhuis Antwerpen). Ze begeleidt onderzoekers die valorisatieprojecten in de gezondheidszorg ontwikkelen en is verantwoordelijk voor de samenwerking met het UZA

Ilse Heyvaert

dr. Ilse Heyvaert

ilse.heyvaert@uantwerpen.be
+32 3 265 90 72

IP Manager

Ilse Heyvaert is één van de Intellectuele Eigendom Managers van de Valorisatiedienst en is verantwoordelijk voor alle aspecten rond intellectuele eigendom in het algemeen en het managen van het patentportfolio van de Associatie van Antwerpse Universiteiten (AUHA) . Zij assisteert de onderzoekers, valorisatie- & IOF-managers met de meest gepaste beschermingsstrategie voor hun vinding en sensibiliseert alle actoren over het belang van een geschikte bescherming van de Intellectuele Eigendom. Ilse bezit een doctoraat in de natuurkunde.

Lieve Hoflack

dr. Lieve Hoflack

lieve.hoflack@uantwerpen.be
+32 3 265 19 84

Valorisation Manager Project Development

Lieve Hoflack is een Valorisatiemanager Levenswetenschappen en ondersteunt projecten rond Medical devices and Software. Lieve bezit een doctoraat in Biotechnology.

Nele Kindt

dr. Nele Kindt

nele.kindt@uantwerpen.be
+32 3 265 89 84

Valorisation Manager Life Sciences

Nele Kindt is de Valorisatiemanager in het domein van levenswetenschappen en ondersteunt onderzoekers in valorisatieprojecten in de velden van o.a. biologie, (bio)chemie, geneesmiddelen en genetica. Nele bezit een doctoraat in medische wetenschappen.

Ilse Poels

dr. Ilse Poels​

Ilse.poels@uantwerpen.be
​+32 265 47 51

Data & Quality Manager

Ilse Poels is onze data- en kwaliteitsmanager en vormt al onze data om in gedetailleerde informatie. Ilse bezit een doctoraat in de analytische chemie.

Svetlana Samsonova

dr. Svetlana Samsonova

svetlana.samsonova@uantwerpen.be
+32 484 83 87 53

Project manager Port of the Future

Svetlana Samsonova is onze adviseur rond de haven van de toekomst en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een lange termijn samenwerking met de Haven van Antwerpen-Brugge. Ze helpt onderzoekers en ondernemers nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, en deze nieuwe technologieën van het labo naar het open-innovatieplatform van de haven te brengen. Svetlana bezit een doctoraat in geografie.

Diane Stroobants

Diane Stroobants

diane.stroobants@uantwerpen.be
+32 3 265 87 13 

Licensing and IP support officer

Diane Stroobants ondersteunt de Valorisatiedienst in zaken rond octrooien en licenties. Zij is de administratieve kracht van de Valorisatiedienst en is sterk in data en cijfers.

Barbara Tan

Barbara Tan

barbara.tan@uantwerpen.be
+32 3 265 30 35

Policy Advisor Knowledge Transfer YUFE & YUFERING

Barbara Tan is een geregistreerde Technology Transfer Professional (RTTP)  en onze beleidsadviseur voor YUFE (Young Unviversities  for the Future of Europe). Samen met de collega’s van de andere YUFE-universiteiten focust ze vooral op activiteiten die de Entrepreneurship & Innovatie dimensie binnen de YUFE alliantie versterken en werkt ze aan  gemeenschappelijke visie en strategie rond ‘Flipped Knowledge Transfer’ . Ze is ook verantwoordelijk voor de spin-off community van de Universiteit van Antwerpen.

Inge Torfs

Inge Torfs

inge.torfs@uantwerpen.be
+32 3 265 92 76

IOF Officer

Inge Torfs is onze verantwoordelijke voor het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF). Inge is de contactpersoon voor alle vragen omtrent aanvraag, procedure en opvolging van dossiers met financiering door het Industrieel Onderzoeksfonds.

Iris Vanaelst

dr. Iris Vanaelst

iris.vanaelst@uantwerpen.be
+32 3 265 88 35

Venturing & Licensing Manager

Iris Vanaelst is de Venturing & Licensing Manager van de Dienst Valorisatieen volgt de spin-offs en licenties op. Ze is de programmadirecteur en coach van het het Deep Dive into Business-programma waarin de spin-offs van de Universiteit Antwerpen worden ondersteund. Ze is gespecialiseerd in het samenstellen van ondernemersteams van nieuwe high-tech ondernemingen. Iris heeft een doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen.

Laurens van der Steen

dr. Laurens van der Steen

laurens.vandersteen@uantwerpen.be
+32 3 265 49 07

Valorisatiemanager Sociale & Humane Wetenschappen

Laurens van der Steen is onze valorisatiemanager in het domein van sociale en humane wetenschappen. Hij ondersteunt onderzoekers bij samenwerkingen met bedrijven, diensten- en geheimhoudingsovereenkomsten, externe (toegepaste) financiering, spin-offs en andere business cases. Als contactpunt voor valorisatieprojecten met een menswetenschappelijke insteek, van filosofie tot verpleegkunde, is hij actief op alle campussen. Laurens is gedoctoreerd in de Sociale en politieke wetenschappen.

Eva Van Doren

Eva Van Doren

eva.vandoren@uantwerpen.be

+32 3 265 49 44

Communicatieverantwoordelijke

Eva Van Doren is de communicatiemanager van de Valorisatiedienst en is verantwoordelijk voor marketing, communicatie en evenementen gerelateerd aan valorisatieprojecten.

Bram Verbinnen

dr. Bram Verbinnen

bram.verbinnen@uantwerpen.be
+32 3 265 88 84

Valorisatiemanager Exacte wetenschappen

Bram Verbinnen is onze valorisatiemanager in het domein van de exacte en toegepaste wetenschapen. Hij begeleidt onderzoekers in valorisatieprojecten gerelateerd aan o.a. ingenieurswetenschappen, fysica en chemie. Bram bezit een doctoraat in de chemische ingenieurswetenschappen, maar richt zich nu op het brengen van de kennis van Universiteit Antwerpen naar de maatschappij. Daarvoor zet hij samenwerkingen met bedrijven op en begeleidt hij onderzoekers in het opzetten van een spin-off.

Steven Vermeir

dr. Steven Vermeir

steven.vermeir@uantwerpen.be
+32 3 265 37 02

IP Manager

Steven Vermeir is één van de Intellectuele Eigendom Managers van de Valorisatiedienst en is verantwoordelijk voor alle aspecten rond intellectuele eigendom in het algemeen en het managen van het patentportfolio van de Associatie van Antwerpse Universiteiten (AUHA). Hij assisteert de onderzoekers, valorisatie- & IOF-managers met de meest gepaste beschermingsstrategie voor hun vinding en sensibiliseert alle actoren over het belang van een geschikte bescherming van de Intellectuele Eigendom. Steven behaalde een doctoraat in Bio-Ingenieurswetenschappen.