27 november 2023, Paleis der Academieën, Brussel

georganiseerd door de Jonge Academie

De kunstenaar als onderzoeker? Artistiek onderzoek maakt ruim twintig jaar formeel deel uit van het Europese onderzoekslandschap. Muzikanten, acteurs, dansers en beeldend kunstenaars doen aan praktijkgericht of theoretisch onderzoek dat zelfs kan resulteren in een doctoraat in de kunsten.

De Jonge Academie maakt de balans op: waar staat het artistiek onderzoek vandaag in Vlaanderen? Wat zijn de kansen en uitdagingen voor de toekomst? Hoe kunnen we de verworven artistieke kennis en expertise sterker verankeren binnen onze kennisinstellingen en een duurzaam beleid ontwikkelen? Op dit en andere vragen zoeken we een antwoord. De voordrachten en het debat zullen zowel in het Nederlands als het Engels gehouden worden.

Programma

15:00 -16:00: Deel 1 'State of the Art'

  • Introductie door JA-leden Kurt Bertels (LUCA School of Arts), Marjan Doom (UGent, GUM) & Nele Wynants (UAntwerpen, ARIA)
  • Voordracht door Florian Vanlee (UGent en ECOOM Brussel)
  • Lecture performance door Winnie Huang (Hochschule für musik und tanz Köln)
  • Videoportretten van artistieke onderzoekers door JA-lid Christina Stuhlberger (LUCA School of Arts)

16:00-17:15: Deel 2 'Uitdagingen en Kansen'

  • Keynote voordracht door Veerle Van der Sluys (vicedecaan onderzoek LUCA School of Arts/European League of Institutes of the Arts)
  • Afsluitend debat ingeleid door Kurt Bertels (LUCA School of Arts) met oa. Hans Willems, secretaris-generaal van het FWO en andere deelnemers uit het Vlaamse academische en kunstenlandschap

Photo credit: Michiel Devijver (expo Overlap, Athar Jaber, no title, 2018 in het GUM)