Doctoraatsmandaten bij de Schools of Arts

Voorwaarden

De aanvrager van een doctoraatsmandaat is kunstenaar of ontwerper en houder van een relevant Masterdiploma (of gelijkgesteld equivalent) in de Beeldende Kunsten, Muziek of Podiumkunsten. Hij/zij verricht onderzoek met vraagstellingen en methodologie gesitueerd in of voortkomend uit de eigen artistieke of ontwerpmatige praktijk, en met de nodige zin voor discursiviteit.

Het ingediende doctoraatsvoorstel dient te passen binnen de visie van ARIA. Verder kan er door de Schools of Arts een artistieke toelatingsproef georganiseerd worden.

Vrije aanvraag

Naast de bezoldigde mandaten, bestaat er bij de het Koninklijk Conservatorium Antwerpen de mogelijkheid om te doctoreren met externe financiering. Je reageert dan niet op een van de openstaande calls. De aanvraag verloopt eveneens via het hoofd onderzoek Kevin Voets, kevin.voets@ap.be. Er kan door de Schools of Arts een beperking van het aantal extern gefinancierde trajecten ingesteld worden. Win dus altijd vooraf informatie in. 

Aanvragen dienen te gebeuren via het Aanvraagformulier Doctoraatsmandaat

Bijlage: Vlaamse onderzoeksdisciplinelijst

Deadline voor indienen: 2 maart 2020 - OPROEP AFGESLOTEN​