Doctoraatsmandaten bij de Schools of Arts

Voorwaarden

De aanvrager van een doctoraatsmandaat is kunstenaar of ontwerper en houder van een relevant Masterdiploma (of gelijkgesteld equivalent) in de Beeldende Kunsten, Muziek of Podiumkunsten. De kandidaat verricht onderzoek met vraagstellingen en methodologie gesitueerd in of voortkomend uit de eigen artistieke of ontwerpmatige praktijk, en met de nodige zin voor discursiviteit.

Het ingediende doctoraatsvoorstel dient te passen binnen de visie van ARIA. Verder kan er door Schools of Arts een artistieke toelatingsproef georganiseerd worden.

! De aanvrager kan per oproepronde slechts bij één School of Arts een voorstel indienen !


De oproepen voor doctoraatsmandaten startend in september 2022 zijn afgesloten.

De oproepen voor doctoraatsmandaten startend in september 2023, worden gepubliceerd in december 2022.