Doctoraatsmandaten bij de Schools of Arts

Voorwaarden

De aanvrager van een doctoraatsmandaat is kunstenaar of ontwerper en houder van een relevant Masterdiploma (of gelijkgesteld equivalent) in de Beeldende Kunsten, Muziek of Podiumkunsten. De kandidaat verricht onderzoek met vraagstellingen en methodologie gesitueerd in of voortkomend uit de eigen artistieke of ontwerpmatige praktijk, en met de nodige zin voor discursiviteit.

Het ingediende doctoraatsvoorstel dient te passen binnen de visie van ARIA. Verder kan er door Schools of Arts een artistieke toelatingsproef georganiseerd worden.

! De aanvrager kan per oproepronde slechts bij één School of Arts een voorstel indienen !

Doctoraatsmandaten bij de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

In 2023 zullen er twee doctoraatsmandaten  ter beschikking gesteld worden door de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen/AP Hogeschool (start 15/09/2023).

Voorwaarden

 • De aanvrager van een doctoraatsmandaat is kunstenaar of ontwerper en houder van een relevant Masterdiploma (of gelijkgesteld equivalent) in de Beeldende Kunsten, Muziek of Podiumkunsten. Hij/zij verricht onderzoek met vraagstellingen en methodologie gesitueerd in of voortkomend uit de eigen artistieke of ontwerpmatige praktijk, en met de nodige zin voor discursiviteit.
 • Het ingediende doctoraatsvoorstel aan te sluiten bij de missie/visie van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, deze mee te onderschrijven en verder te ontwikkelen.
 • Het ingediende doctoraatsvoorstel dient te passen binnen de visie van ARIA. Indien de Schools of Arts een artistieke toelatingsproef organiseert, is het slagen in die proef een bijkomende voorwaarde.
 • De aanvrager bevindt zich in de mogelijkheid om in dienst te treden van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen/AP Hogeschool en zich gedurende 4 academiejaren te engageren in een contractuele tewerkstelling (50% onderzoeksopdracht + 20% onderwijsopdracht).

Tijdspad voorbereiding aanvraag & formele vereisten

Aanvragen die per 1 maart 2023 worden ingediend, worden verwacht ingebed te zijn in een (of meerdere) onderzoeksgroep(en), begeleid te worden door twee promotoren (UAntwerpen en Academie) en formeel aan alle vereisten te voldoen. Voor de goede gang van zaken zijn de te ondernemen stappen daartoe gebonden aan volgend tijdspad:

 1. Neem geruime tijd voor de deadline contact op met de voorzitter(s) van de onderzoeksgroep(en) waar je aansluiting bij wenst zodat zij op de hoogte zijn van je aanvraag en je kunnen informeren of ze je aanvraag al dan niet willen ondersteunen. Onderzoeksgroepen kunnen ook assisteren in de zoektocht naar je twee promotoren. Ten laatste op 1 februari 2023 zou je één promotor uit de UAntwerpen en één uit de School of Arts bereid moeten hebben gevonden je kandidatuur en onderzoeksvoorstel te ondersteunen.
 2. Je dient je aanvraag in ten laatste op 1 maart 2023 - 12u. Bij indiening is een handtekening van je promotoren (UAntwerpen en Academie) vereist opdat je aanvraag formeel in orde zou zijn. Ook is het aangewezen dat de voorzitter(s) van de onderzoeksgroep(en) die je voorstel steun(t)(en) de aanvraag mede ondertekenen (zie formulier).

Meer info over de missie/visie.

Bijlage: Vlaamse onderzoeksdisciplinelijst

Aanvraag indienen: wijze & deadline

Aanvragen dienen te gebeuren via het Aanvraagformulier Doctoraatsmandaat. Heb je vragen over dit formulier of de procedure, contacteer diensthoofd onderzoek Els De bruyn: els.debruyn@ap.be

Het ingevulde en ondertekende formulier (Word & pdf) bezorg je voor 1 maart 2023 - 12u aan het diensthoofd onderzoek Els De bruyn: els.debruyn@ap.be

Selectieprocedure

Aanvragen dienen te voldoen aan alle vereisten om in aanmerking te komen voor de selectieprocedure. Kandidaten worden gebriefd over het verloop en timing van deze procedure na indiening. De procedure kan voorzien in een interview door de externe leescommissie die de aanvragen beoordeelt, al dan niet in combinatie met een artistieke proef.

Tijdspad selectieprocedure

 • 1 maart 2023: deadline indienen
 • April/mei: evaluatie door Leescommissie en interviews
 • Mei: beslissing onderzoeksraad toekenning doctoraatsmandaten
 • Juni: bekrachtiging SofA Raad toekenning doctoraatsmandaten en communicatie beslissing aan kandidaten
 • September: start 4-jarig doctoraatsonderzoek

Doctoraatsmandaten bij het Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen kent in 2023 drie doctoraatsmandaten toe (halftijdse aanstelling als onderzoeksmedewerker gedurende vier academiejaren, start 15/09/2023).

Voorwaarden

 • De aanvrager van een doctoraatsmandaat is kunstenaar of ontwerper en houder van een relevant Masterdiploma (of gelijkgesteld equivalent) in de Beeldende Kunsten, Muziek of Podiumkunsten. Hij/zij verricht onderzoek met vraagstellingen en methodologie gesitueerd in of voortkomend uit de eigen artistieke of ontwerpmatige praktijk, en met de nodige zin voor discursiviteit.
 • Het ingediende doctoraatsvoorstel aan te sluiten bij de missie/visie van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, deze mee te onderschrijven en verder te ontwikkelen.
 • Het ingediende doctoraatsvoorstel dient te passen binnen de visie van ARIA. Indien de Schools of Arts een artistieke toelatingsproef organiseert, is het slagen in die proef een bijkomende voorwaarde.
 • De aanvrager bevindt zich in de mogelijkheid om in dienst te treden van de Koninklijk Conservatorium Antwerpen/AP Hogeschool en zich gedurende 4 academiejaren te engageren in een contractuele tewerkstelling (50% onderzoeksopdracht).

Tijdspad voorbereiding aanvraag & formele vereisten

Aanvragen die per 1 maart 2023 worden ingediend, worden verwacht ingebed te zijn in een (of meerdere) onderzoeksgroep(en), begeleid te worden door twee promotoren (UAntwerpen en Conservatorium) en formeel aan alle vereisten te voldoen. Voor de goede gang van zaken zijn de te ondernemen stappen daartoe gebonden aan volgend tijdspad:

 1. Neem geruime tijd voor de deadline contact op met de voorzitter(s) van de onderzoeksgroep(en) waar je aansluiting bij wenst zodat zij op de hoogte zijn van je aanvraag en je kunnen informeren of ze je aanvraag al dan niet willen ondersteunen. Onderzoeksgroepen kunnen ook assisteren in de zoektocht naar je twee promotoren. Ten laatste op 1 februari 2023 zou je één promotor uit de UAntwerpen en één uit de School of Arts bereid moeten hebben gevonden je kandidatuur en onderzoeksvoorstel te ondersteunen.
 2. Je dient je aanvraag in ten laatste op 1 maart 2023 - 12u. Bij indiening is een handtekening van je promotoren (UAntwerpen en Conservatorium) vereist opdat je aanvraag formeel in orde zou zijn. Ook is het aangewezen dat de voorzitter(s) van de onderzoeksgroep(en) die je voorstel steun(t)(en) de aanvraag mede ondertekenen (zie formulier).

Meer info over de missie/visie.

Bijlage: Vlaamse onderzoeksdisciplinelijst

Aanvraag indienen: wijze & deadline 

Aanvragen dienen te gebeuren via het Aanvraagformulier Doctoraatsmandaat. Heb je vragen over dit formulier of de procedure, contacteer het diensthoofd onderzoek Kevin Voets kevin.voets@ap.be.

Het ingevulde en ondertekende formulier (Word & pdf) bezorg je voor 1 maart 2023 - 12u aan het diensthoofd onderzoek Kevin Voets: kevin.voets@ap.be

Specifiek voor doctoraten in Muziek is er de internationale doctoraatsopleiding docARTES (een samenwerking tussen de Universiteiten van Leuven, Antwerpen en Leiden, de conservatoria van Leuven, Antwerpen, Den Haag en Amsterdam en het Orpheus Instituut in Gent).

Doctoraatsonderzoek zonder mandaat Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Naast de bezoldigde mandaten, bestaat er bij de het Koninklijk Conservatorium Antwerpen de mogelijkheid om te doctoreren met externe financiering. Je reageert dan niet op een van de openstaande calls. De aanvraag verloopt eveneens via het hoofd onderzoek Kevin Voets (kevin.voets@ap.be). Er kan door de Schools of Arts een beperking van het aantal extern gefinancierde trajecten ingesteld worden. Win dus altijd vooraf informatie in.

Tijdspad voorbereiding aanvraag & formele vereisten

Aanvragen die per 1 maart worden ingediend, worden verwacht ingebed te zijn in een (of meerdere) onderzoeksgroep(en), begeleid te worden door twee promotoren (UAntwerpen en Conservatorium) en formeel aan alle vereisten te voldoen. Voor de goede gang van zaken zijn de te ondernemen stappen daartoe gebonden aan volgend tijdspad:

 1. Neem geruime tijd voor de deadline contact op met de voorzitter(s) van de onderzoeksgroep(en) waar je aansluiting bij wenst zodat zij op de hoogte zijn van je aanvraag en je kunnen informeren of ze je aanvraag al dan niet willen ondersteunen. Onderzoeksgroepen kunnen ook assisteren in de zoektocht naar je twee promotoren. Ten laatste op 1 februari 2023 zou je één promotor uit de UAntwerpen en één uit de School of Arts bereid moeten hebben gevonden je kandidatuur en onderzoeksvoorstel te ondersteunen.
 2. Je dient je aanvraag in ten laatste op 1 maart 2023 - 12u. Bij indiening is een handtekening van je promotoren (UAntwerpen en Conservatorium) vereist opdat je aanvraag formeel in orde zou zijn. Ook is het aangewezen dat de voorzitter(s) van de onderzoeksgroep(en) die je voorstel steun(t)(en) de aanvraag mede ondertekenen (zie formulier).

Meer info over de missie/visie.

Bijlage: Vlaamse onderzoeksdisciplinelijst

Aanvraag indienen: wijze & deadline

Aanvragen dienen te gebeuren via het Aanvraagformulier Doctoraatsmandaat. Heb je vragen over dit formulier of de procedure, contacteer het diensthoofd onderzoek KCA Kevin Voets kevin.voets@ap.be.

Het ingevulde en ondertekende formulier (Word & pdf) bezorg je voor 1 maart 2023 - 12u aan het diensthoofd onderzoek Kevin Voets: kevin.voets@ap.be

Doctoraatsmandaten bij Sint Lucas Antwerpen

In 2023, Sint Lucas School of Arts Antwerpen (KdG University College) offers two PhD fellowships (start 01/09/2023). 

A fellowship funds a PhD student in the arts for a four-year period by means of a part-time appointment as a researcher (50%). The PhD project must tie in with the current research scope of Sint Lucas School of Arts Antwerpen. There are two fellowships available in the research domain of Design:

 1. Graphic Design (multiscript design & typography a.o.)
 2. Illustration
 3. Communication
 4. Jewellery Design

We especially look forward to applications with a social critical or ecological dimension.

Applications should be made by using the Application form.

Applications submitted by March 1 are expected to have two supervisors (UAntwerp and Sint Lucas Antwerpen) and to formally meet all requirements. For the proper course of events, take into account the following:

 1. Make sure that your supervisors have confirmed their commitment before February 1st.
 2. Please inform the research coordinator (ruth.loos@kdg.bebefore February 1st about your upcoming application and specify who will be your two supervisors.
 3. You should submit your application not later than March 1, 2023 – 12:00 (noon). Upon submission, the signature of both your supervisors is required. Your research proposal should also be signed by the head of research of Sint Lucas Antwerpen. Contact: Petra.Vanbrabandt@kdg.be.
 4. Positively ranked candidates will be invited for interview not later than 1 April 2023. Selected candidates will be informed not later than the end of May 2023.

Appendice: Flemish research discipline list

Procedure bij aanvraag doctoraatsmandaat

 1. Voorbereidende stappen zoals omschreven in de oproep van de School of Arts
 2. Indienen aanvraag voor de opgegeven deadline
 3. Evaluatie en ranking door een onafhankelijke leescommissie
 4. Interview en/of toelatingsproef door de School of Arts (mogelijk)
 5. Beslissing door de onderzoeksraad van de School of Arts
 6. Beslissing door de onderzoeksraad van ARIA
 7. Bekrachtiging door de stuurgoep van ARIA
 8. Start traject in september