Doctoraatsmandaten bij de Schools of Arts

Voorwaarden

De aanvrager van een doctoraatsmandaat is kunstenaar of ontwerper en houder van een relevant Masterdiploma (of gelijkgesteld equivalent) in de Beeldende Kunsten, Muziek of Podiumkunsten. De kandidaat verricht onderzoek met vraagstellingen en methodologie gesitueerd in of voortkomend uit de eigen artistieke of ontwerpmatige praktijk, en met de nodige zin voor discursiviteit.

Het ingediende doctoraatsvoorstel dient te passen binnen de visie van ARIA. Verder kan er door Schools of Arts een artistieke toelatingsproef georganiseerd worden.

! De aanvrager kan per oproepronde slechts bij één School of Arts een voorstel indienen !

De deadline voor het indienen van voorstellen voor start in september 2024, is verstreken. 

De oproep voor trajecten met start in september 2025, wordt in december 2024 op deze pagina gepubliceerd.

Procedure bij aanvraag doctoraatsmandaat

  1. Voorbereidende stappen zoals omschreven in de oproep van de School of Arts
  2. Indienen aanvraag voor de opgegeven deadline
  3. Evaluatie en ranking door een onafhankelijke leescommissie
  4. Interview en/of toelatingsproef door de School of Arts (mogelijk)
  5. Beslissing door de onderzoeksraad van de School of Arts
  6. Beslissing door de onderzoeksraad van ARIA
  7. Bekrachtiging door de stuurgoep van ARIA
  8. Start traject in september