Doctorandi zijn studenten (derde cyclus), ingeschreven aan de Universiteit. Ook wie geen financiering heeft, kan dus op zich doctoreren. In de praktijk is het meeste doctoraatsonderzoek wel gefinancierd, waardoor de doctoraatsstudent beschikt over werkingsmiddelen en een inkomen.

Schools of Arts

Veruit het grootste deel van het artistiek onderzoek wordt gefinancierd door de Schools of Arts. Op de pagina 'Aanvraag toelating' kom je meer te weten over de concrete organisatie van de aanvraagrondes. Je kan ook contact opnemen met de coördinator van de School of Arts van jouw keuze:

Belangrijk: je kunt per oproepronde slechts bij één School of Arts een voorstel indienen.

FWO

Een andere belangrijke financieringsbron is het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (kortweg FWO). Op de FWO-website vind je alle gegevens over aanvraagprocedures, deadlines, criteria enzovoort.

BOF

Ook het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) van de UAntwerpen financiert (doctoraats)onderzoek. ARIA doctorandi gestart in academiejaar 2019-2020 of later, kunnen eenmalig een aanvraag doen voor 3000 euro aan werkingsmiddelen vanuit het BOF. De werkingsmiddelen worden toegekend als BOF onderzoeksproject, met de promotor van het doctoraat als promotor van het project.

OJO

De Antwerp Doctoral School lanceert elk jaar in de herfst via mail de OJO-call (subsidie voor de Omkadering van Jonge Onderzoekers) naar alle onderzoekers van UAntwerpen om voorstellen in te dienen voor initiatieven die beantwoorden aan de in het OJO-besluit gestelde doelstellingen omtrent de omkadering en opleiding van jonge onderzoekers.

Opleidingskrediet

Doctorandi die zijn ingeschreven aan UAntwerpen en de volledige doctoraatsopleiding volgen, kunnen gedurende hun doctoraatstraject beroep doen op een opleidingskrediet dat in totaal 1500 euro bedraagt. Het opleidingskrediet is beschikbaar tot het einde van het academiejaar waarin je verdedigt. Alles over het opleidingskrediet lees je op de website van de Antwerp Doctoral School.