Doctorandi zijn studenten (derde cyclus), ingeschreven aan de Universiteit. Ook wie geen financiering heeft, kan dus op zich doctoreren. In de praktijk is het meeste doctoraatsonderzoek wel gefinancierd, waardoor de doctoraatsstudent beschikt over werkingsmiddelen en een inkomen.

Financiering kan op verschillende manieren worden bekomen. Een belangrijke financieringsbron is het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (kortweg FWO). Op de FWO-website vind je alle gegevens over aanvraagprocedures, deadlines, criteria enzovoort.

Ook het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) van de UAntwerpen financiert (doctoraats)onderzoek. ARIA doctorandi gestart in academiejaar 2019-2020 of later, kunnen eenmalig een aanvraag doen voor 3000 euro aan werkingsmiddelen vanuit het BOF. De werkingsmiddelen worden toegekend als BOF onderzoeksproject, met de promotor van het doctoraat als promotor van het project.

Veruit het grootste deel van het artistiek onderzoek wordt echter gefinancierd door de Schools of Arts. Op de pagina 'Aanvraag toelating' kom je meer te weten over de concrete organisatie van de aanvraagrondes. Je kan ook contact opnemen met de coördinator van de School of Arts van jouw keuze:

Belangrijk: je kunt per oproepronde slechts bij één School of Arts een voorstel indienen.