Doctoraatsmandaten

ARIA organiseert en begeleidt onderzoek en doctoraten in, met en voor de kunsten. Het instituut bewaakt het specifieke karakter van het onderzoek in de kunsten en stimuleert de samenwerking en kennisuitwisseling met andere kunst- en wetenschappelijke disciplines. Het doet dat in een uniek samenwerkingsverband tussen de Antwerpse Schools of Arts en de Universiteit Antwerpen waarbij de autonomie en eigenheid van de verschillende partners voorop staat.

De aanvrager van een doctoraatsmandaat is kunstenaar of ontwerper en houder van een relevant Masterdiploma (of gelijkgesteld equivalent) in de Beeldende Kunsten, Muziek of Podiumkunsten. Hij/zij verricht onderzoek met vraagstellingen en methodologie gesitueerd in of voortkomend uit de eigen artistieke of ontwerpmatige praktijk, en met de nodige zin voor discursiviteit.

Het ingediende doctoraatsvoorstel dient te passen binnen de visie van ARIA. Verder kan er door de Schools of Arts een artistieke toelatingsproef georganiseerd worden.

Praktische informatie over het verloop van een doctoraatstraject bij ARIA vindt u in het draaiboek.

Hieronder vindt u de huidige oproepen voor doctoraatsmandaten.

Doctoreren zonder financiering

Naast de bezoldigde mandaten, bestaat de mogelijkheid om te doctoreren zonder financiering. U reageert dan niet op een van de openstaande calls maar neemt rechtstreeks contact op met een van de onderzoekscoördinatoren. Er kan door de Schools of Arts een beperking van het aantal niet-gefinancierde trajecten ingesteld worden. Win dus altijd vooraf informatie in. 

Indiendatum: 1 maart 2018 om 12u00
Einde beslissingfase: eind mei 2018
Start traject: september 2018