Het Culture Commons Quest Office (CCQO) is een interdisciplinaire onderzoeksgemeenschap van kunstenaars, activisten, academici en commoners binnen het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA – Universiteit Antwerpen).

De blik van het CCQO is gericht op de interactie tussen cultuur en maatschappij met speciale aandacht voor de commons en het semipublieke domein als derde ruimte tussen de overheid en de markt, tussen de private en de publieke sfeer. We zien onderzoek als een queeste waarbij de werkelijkheid niet enkel bestudeerd en omschreven wordt maar ook samen gecreëerd op de grens tussen verbeelding en realiteit. We zien cultuur als een zingevende praxis die de onderbouw van iedere samenleving vormt. Mensen geven met cultuur zowel zin aan hun eigen leven als aan artistieke, ecologische, economische, politieke en sociale praktijken.

Het CCQO ondersteunt onderzoek over, in en met de kunsten dat bovenop de traditionele academische output kan resulteren in artistieke voorstellingen, tentoonstellingen, films, romans, ontwerpen, podcasts, opiniestukken, essays, boeken en atlassen. Het CCQO verstrekt ook beleidsadvies en neemt actief deel aan de duurzame en op commons gebaseerde transformatie van organisaties, leef- en werkomgevingen.

CCQOfficers werken samen op vrijwillige basis of worden ondersteund door zelf verworven fondsen gaande van traditionele culturele en academische fondsen (ERC, Horizon, Creative Europe, FWO, BOF, academische fondsen, culturele beurzen) tot fondsen via onderzoek en andere overeenkomsten met culturele organisaties en uiteenlopende overheden.

Illustratie Karina Beumer

De CCQOfficers


Aart Van der Maas
Alexandra Tryanova
Alexandros Kioupkiolis
Andrea Marsili
Anna Geukens
Annelys de Vet
Arne Herman
Arturo Cancio Ferruz
Bart Caron
Benjamin Ikoma
Denise Pollini
Giuliana Ciancio
Ilaria Lupo
Jan Beddegenoodts
Joost Willems
Karina Beumer
Katinka de Jonge
Kato Everaert
Katrien Reist
Kobe Van Cauwenberghe
Koen Wynants
Lara Garcia Diaz
Maria Francesca De Tullio
Marija Maruna
Mirjam van Tilburg
Nikolay Karabinovych
Pascal Gielen
Robin Vanbesien
Sigrid Bosmans
Thijs Lijster
Thomas R. Moore
Vivi Touloumidi
Walter Van Andel

Meer over de CCQOfficers en hun projecten op de CCQO website.​

Partners

Louis Volont
Marlies De Munck
Hanka Otte
Anastasia Leonova