Samenstelling stuurgroep

De stuurgroep is het hoogste beleidsorgaan binnen ARIA en is bevoegd voor het uitzetten van de beleidslijnen. De stuurgroep is samengesteld als volgt: