Stadslandbouw als alternatief voor klassieke groenstructuren in een verstedelijkte omgeving: economische en ruimtelijke analyse

In provincie Antwerpen is de druk op openbare groene ruimte groot. Groene ruimte verbetert de sociale en ecologische levenskwaliteit en kan dienen als buffer tegen verstedelijking maar is arbeidsintensief om te onderhouden. Stadslandbouw bezit het potentieel om de ecologische en ruimtelijke baten van groene ruimte te koppelen aan sociale meerwaarde en een verdienmodel. Via exploratief onderzoek worden verschillende vormen van stadslandbouw en hun sociale, ecologische en economische kosten en baten in kaart gebracht. Via ontwerpend onderzoek wordt aan lokale besturen inspiratie en handvatten aangeboden over hoe ze openbaar groen en onbenutte ruimte multifunctioneel, inclusief en productief kunnen invullen. 

Contact

Promotor:
Stijn Oosterlynck
stijn.oosterlynck@uantwerpen.be

Thomas Kuyper
thomas.kuyper@uantwerpen.be