Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Looptijd: 01/01/2016 - 31/12/2020

Promotor: Loots Ilse

Onderzoekers: Bert Morrens, Dries Coertjens