NuPhaC is een consortium dat als kennis- en expertisecentrum door derden erkend wil worden als expert met betrekking tot de rol van verpleegkundigen in de farmaceutische zorg. Prof. dr. Tinne Dilles is oprichter en voorzitter van NuPhaC België en NuPhaC Internationaal.
NuPhaC vertaalt de unieke focus van verpleegkundigen in het medicatieproces naar een interdisciplinair samenwerkingslandschap. Dit maakt van NuPhaC een intermediair tussen de zorggebruiker, zijn omgeving en de zorgverleners. Als referentienetwerk is het NuPhaC een belangrijke speler die een wezenlijk verschil maakt in onderzoek, opleiding en beleidsvorming in de farmacologische zorg voor verpleegkundigen.
Als sleutelorganisatie biedt NuPhaC springplanken voor gepassioneerde onderzoekers en opleiders die de farmaceutische zorg willen optimaliseren door onderzoek, opleiding en beleidsvorming samen te brengen. Het NUPHAC biedt een krachtige omgeving om groei te faciliteren en bevat de nieuwste inzichten in elk van de drie domeinen.
De intrinsieke motivatie van het NuPhaC komt voort uit vragen in de klinische praktijk over verpleegkundige zorg ter verbetering van het medicatieproces in een interprofessionele samenwerking met verpleegkundigen, artsen, apothekers en zorggebruikers. Onderzoek en training worden uitgevoerd met verantwoordelijkheid voor de maatschappij en moeten een betekenisvol effect hebben in het bevorderen van het proces van kwaliteitsverbetering.
De NuPhaC overstijgt zorginstellingen en onderwijsinstellingen en reikt uit naar derden in Europa en daarbuiten om op verschillende niveaus bij te dragen aan de planning, uitvoering of verspreiding van bevindingen over farmaceutische verpleegkundige zorg.
De NuPhaC zet zich in om kennis, inzichten en vaardigheden over farmacologische zorg op een duurzame en verantwoorde manier te delen met betrokken professionals en de samenleving op aanvraag of als expert service. NuPhaC erkent dat het groeipotentieel heeft om erkenning te krijgen als wereldspeler in farmacologische verpleegkundige zorg.


Website: nuphac.eu