De onderzoekslijn Workforce Management and Outcome Research in Care (WORC) brengt diverse onderzoeksinspanningen samen om inzicht te verkrijgen in de relatie tussen het gedrag en de samenwerking van zorgverleners.

Visie

De bestaansredenen van WORC omvatten het begrijpen en verbeteren van de organisatorische context van de verpleegkundige en verloskundige praktijkvoering, het aantonen van het verband tussen een evenwichtige werkomgeving en klinische uitmuntendheid, het evalueren en verbeteren van patiëntveiligheids- en zorgkwaliteitsconcepten, en het begrijpen en verbeteren van interprofessionele samenwerking en prestaties. 
WORC richt zich op het aanpakken van de talrijke uitdagingen in de gezondheidszorg, die voortkomen uit voortdurende maatschappelijke en sectorale veranderingen. Deze inspanningen zijn gebaseerd op de ontwikkeling van theoretische kaders, modellen en systemen die betrekking hebben op het psychosociaal welzijn van zorgverleners en verschillende patiëntuitkomsten, waaronder klinische resultaten, kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Dit zowel op het individuele niveau van zorgverleners, het (interdisciplinair) team als de organisatorische context waarin zij werken. 

Doelstelling 

Het ultieme doel is het bevorderen van uitmuntende zorgresultaten door het creëren van een gebalanceerde werkomgeving die psychosociale en socio-technische elementen integreert, stimuleert tot innovatie en uitdagingen aangaat. Een dergelijke omgeving, gericht op de patiënt en zijn familie als partners, staat centraal in de onderzoeksinitiatieven van WORC.
WORC streeft naar ambitieuze doelstellingen, waaronder het opbouwen van een trainings- en onderzoeksnetwerk voor interventies op het gebied van personeelsbeheer in zorgorganisaties, het ontwikkelen van strategieën voor het implementeren van gedeelde mentale modellen in teams, het bevorderen van persoonsgerichte zorgpraktijken, het bestuderen van uitdagingen op individueel, team- en organisatieniveau, en het verkennen van de relatie tussen leiderschapskenmerken en -strategieën en verschillende uitkomsten op het gebied van patiëntenzorg, teamfunctioneren en organisatieprestaties.